přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Podatelna a elektronická podání

Upozornění na odstávku provozu elektronické podatelny z důvodu nasazení nové verze IS

Odstávka se uskuteční 12.2.2019 od 20 hod., doba trvání cca 2 hodiny

 

 

LISTINNÉ A ÚSTNÍ PODÁNÍ

Pro příjem listinných podání nebo ústních podání slouží primárně podatelna na ústředí ÚKZÚZ (adresa viz níže), popřípadě podatelny dalších pracovišť.

 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Hroznová 2, 656 06 Brno
tel.: +420 543 548 111
fax: +420  543 211 148

 

Úřední hodiny podatelny:

Pondělí – čtvrtek:     7:00 - 15:30

Pátek:                     7:00 - 15:00

 


ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ

Oblast elektronického podání je upravena následujícími právními předpisy, popř. jejich prováděcími předpisy:

Elektronická podatelna je určena zejména pro příjem datových zpráv úředního charakteru opatřených elektronickým podpisem nebo elektronickou pečetí. Podání je zpracováno i v případě, že tyto elektronické zabezpečovací prvky neobsahuje.

Elektronická podatelna není určena pro zasílání nevyžádaných obchodních nabídek, spamu apod. V případě, že podání je vyhodnoceno jako nevyžádané obchodní sdělení nebo duplicitní podání, je vyřazeno z dalšího zpracování. Na adresu, ze které bylo podání odesláno, je zaslána informace o vyřazení podání. Komprimace několika souborů do složky zip není přijatelná a takové podání nebude dále zpracováváno.

V případě doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové nebo digitální podobě je vyzván odesílatel elektronicky, listinně nebo telefonicky, zná-li ústav některé jeho kontaktní údaje, k nápravě – tedy k zaslání úplného nebo nepoškozeného dokumentu.

Pokud odesílatel dokument nedoplní nebo nezašle jeho nepoškozenou analogovou nebo digitální podobu do 5 pracovních dnů, nebude se ÚKZÚZ takovým dokumentem nadále zabývat.

Elektronická podatelna potvrzuje odesílateli přijetí podání a informuje o dalším postupu při jeho zpracování.

V rámci jednoho elektronického podání učiněného prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu preferujeme pouze jedno podání ve věci.

 

Požadavky na elektronické podání:

Elektronická podání učiněná prostřednictvím inf. systému datových schránek, na podatelnu, e-mailem nebo technickém nosiči jsou přijímána v níže uvedených formátech: 

 

Statické textové formáty:

*.TXT (prostý text) 

*.RTF (dokument v textovém standardu RTF) 

*.PDF (Portable Document Format)

*.PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving) 

*.DOC/DOCX (dokument MS Word)

*.XLS/XLSX (dokument MS Excel) 

*.PPT/PPTX (dokument MS PowerPoint Presentation) 


Statické obrazové formáty:

*.PNG (Portable Network Graphics) 

*.TIF/TIFF (Tagged Image File Format)

*.JPEG/JFIF (JPEG File Interchange Format) 


Dynamické obrazové formáty:

*.MPEG1/*.MPEG2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)

*.GIF (Graphics Interchange Format)


Zvukové formáty:

*.WAV (Waveform Audio Format) 

*.MP2/*.MP3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)

Upozorňujeme, že formát .JPG není uveden mezi přijímanými formáty. Podání obsahující .JPG v příloze emailu nebo formou vloženého obrázku (např. logo firmy) je z dalšího zpracování vyřazeno.

 

  • Datová schránka

Při podání do datové schránky ÚKZÚZ jsou respektovány všechny formáty stanovené vyhláškou č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů.

V rámci rychlejšího zpracování je vhodné na obálce datové schránky uvádět identifikační údaje dokumentu, na který je reagováno.

 

Název DS:   Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
ID DS:        ugbaiq7
Maximální velikost 1 zprávy: 20 MB

 

  • Dokumenty v digitální podobě

Dokumenty doručované v digitální podobě mimo IS datových schránek, tedy e-mailové zprávy nebo digitální dokumenty na technickém nosiči v povolených formátech viz výše, jsou přijímány prostřednictvím elektronické podatelny nebo podatelny.

Takové dokumenty, které jsou úředního charakteru, je nutno podepsat elektronickým podpisem, popř. do pěti dnů potvrdit některým z výše uvedených způsobů.

 

E-mail elektronické podatelny: podatelna@ukzuzcz

Maximální velikost 1 zprávy: 5 MB

Přípustné technické nosiče:    CD/ DVD 

                                           USB flash disk

 

  • Dotazy, náměty a připomínky

Datové zprávy informativní povahy a obecné e-maily neúřední povahy neopatřené elektronickým podpisem je možné zaslat na adresu: ukzuz@ukzuz.cz. Pro takto doručené zprávy obdobně platí výše uvedené podmínky pro další zpracování.