přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Jmenování provozovatele sekundárního úložiště a zpřístupnění seznamu specifikací a společného datového slovníku

22.5.2019

Dne 21. prosince 2018 Evropská komise jmenovala společnost Dentsu Aegis Network Switzerland AG provozovatelem sekundárního úložiště podle článku 27 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574.

Dne 21. prosince 2018 Evropská komise jmenovala společnost Dentsu Aegis Network Switzerland AG provozovatelem sekundárního úložiště podle článku 27 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574.

Provozovatel sekundárního úložiště dne 21. února 2019 zpřístupnil poskytovatelům provozujícím primární úložiště, vydavatelům identifikátorů a hospodářským subjektům seznam specifikací potřebných pro výměnu údajů se sekundárním úložištěm a routerem a společný datový slovník. Aktuální verze dokumentů jsou dostupné po registraci na adrese https://eu-secondary.dentsuaegistracking.com, dále také ke stažení na stránkách Evropské komise (https://ec.europa.eu/health/tobacco/tracking_tracing_system_en). Verze 1.1 těchto dokumentů včetně českého překladu a k dnešnímu dni aktuální verze 1.2 jsou přiloženy k tomuto článku. Česká verze je překladem původního dokumentu a v případě pochybnosti bude jako rozhodný použit vždy dokument v původním znění.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem