přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Projednávání reformy SRP v Radě pro zemědělství a rybářství


9.8.2013

Dohoda o obecném přístupu k návrhu Evropského námořního a rybářského fondu (EMFF) PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 614 KB)

Dne 15. 7. 2013 bylo na jednání Rady pro zemědělství a rybářství dosaženo dohody o obecném přístupu k návrhu o Evropském námořním a rybářském fondu v rámci reformního balíčku SRP. Tato dohoda o rozpočtových otázkách nařízení završuje práci započatou Radou v říjnu loňského roku, kdy bylo dosaženo částečného obecného přístupu k technickým aspektům. Rada rovněž potvrdila politickou dohodu o dvou zbývajících nařízeních reformního balíčku SRP (základní ustanovení, SOT s produkty rybolovu a akvakultury). Plenární hlasování o EMFF je očekáváno v říjnu, cílem předsednictví je uzavření diskusí do konce roku 2013.


19.4.2013

Dohoda o obecném přístupu k návrhům nařízení EP a Rady ohledně SRP a SOT v oblasti rybářství a akvakultury

Na tematicky zaměřeném rybářském zasedání Rady pro zemědělství a rybářství dne 12. 6. 2012 v Lucemburku bylo dosaženo dohody o obecném přístupu ke dvěma hlavním bodům reformního balíčku SRP – konkrétně jde o návrhy nařízení EP a Rady ohledně SRP a SOT v oblasti rybářství a akvakultury. Nebylo však dosaženo dohody v případě provedení zákazu výmětů a možnosti zavedení kvót pro vedlejší úlovky (články 15 a 16), odpovědnosti za plnění povinností v oblasti životního prostředí, které mají dopad na rybolovné činnosti (článek 12), definici (článek 5), aktů v přenesené pravomoci a bodů odůvodnění. U těchto zbývajících bodů bylo dosaženo obecného přístupu Rady dne 26. 2. 2013.


19.4.2013

Dohoda o částečném obecném přístupu k návrhu nařízení o budoucím Evropském námořním a rybářském fondu (EMFF) PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 159 KB)

Ve dnech 22. – 23. 10. 2012 se uskutečnilo zasedání Rady pro zemědělství a rybářství, přičemž v části věnované společné rybářské politice bylo po dvoudenním náročném vyjednávání dosaženo částečného obecného přístupu k návrhu nařízení o budoucím Evropském námořním a rybářském fondu (EMFF) k článkům 1 až 95 (vyjma článku 17, který bude dále upraven v návaznosti na vyjednávání Víceletého finančního rámce) a přílohám I a III. Z pohledu CZ se podařilo prosadit znovuzavedení produktivních investic do akvakultury a zasadit se o zohlednění sladkovodní akvakultury při diskuzích o alokačních kritériích v návaznosti na dohodu o VFR.


19.4.2013

Zpráva o pokroku PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 177 KB)

V rámci reformního balíčku ke společné rybářské politice vzala Rada dne 12. 6. 2012 na vědomí Zprávu o pokroku DK PRES zahrnující ustanovení Evropského námořního a rybářského fondu (EMFF), který má v nové SRP nahradit dosavadní Evropský rybářský fond (EFF).