přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Modul pro žadatele o lesnické a myslivecké příspěvky

1.7.2020

Ohlášení i následné žádosti o poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích (včetně žádostí o poskytnutí příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích) a žádosti o poskytnutí příspěvků na vybrané myslivecké činnosti se sestavují v tzv. modulu pro žadatele, který po sestavení ohlášení/žádosti umožňuje odeslání jejich dat příslušnému podacímu místu a následně i vytištění formuláře pro jeho doručení příslušnému podacímu místu.

Použití modulu pro žadatele (http://eagri.cz/public/app/MpZ/Gui, zkrácená adresa eagri.cz/mpz) je od 1. 7. 2020 povinné pro ohlášení žadatele, jednotnou žádost o příspěvky na hospodaření v lesích (programy BDI) i žádost o příspěvek na vyhotovení LHP (program H). Povinně se používá rovněž pro žádost o příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích (program L). Od 1. 9. 2020 je pak povinné i pro žadatele o příspěvky poskytované uživatelům honiteb (program G) a příspěvky poskytované vlastníkům loveckých psů a dravců (program K).

Při práci v modulu musí být uživatel přihlášen do prostředí portálu eAGRI prostřednictvím účtu s plnohodnotným nebo omezeným přístupem. Plnohodnotný registrovaný přístup do portálu eAGRI je určen hlavně těm žadatelům, kteří kromě modulu pro žadatele v rámci portálu eAGRI obsluhují i další aplikace či vyřizují jiné agendy ve vztahu k MZe (např. v prostředí Portálu farmáře). Tento přístup si žadatel zřizuje osobně na pracovištích Státního zemědělského a intervenčního fondu (www.szif.cz). Žadatelé, kteří v prostředí eAGRI budou využívat pouze modul pro žadatele o lesnické a myslivecké příspěvky, mohou využít omezený registrovaný účet. Omezený registrovaný účet si žadatel zřídí postupem uvedeným na odkazu http://eagri.cz/public/web/mze/registrovany-pristup/. Oba druhy uživatelských účtů umožňují obdobný způsob práce v prostředí modulu pro žadatele a stejně tak oba umožňují vytvářet žádosti za vlastníka uživatelského účtu i za jiné osoby.

Po vyplnění ohlášení/žádosti se jejich dat předávají příslušnému podacímu místu příslušným tlačítkem, následně je možné formulář vytisknout bez ochranného vodotisku a po opatření příslušnými podpisy a přílohami je nutné jej příslušnému podacímu místu ještě doručit. Do okamžiku převzetí dat ohlášení/žádosti podacím místem může žadatel odeslaná data stáhnout zpět kvůli úpravě či doplnění; po převzetí dat ohlášení/žádosti podacím místem je to možné jen ve spolupráci s podacím místem. Data ohlášení/žádosti může k úpravě či doplnění vrátit rovněž přímo podací místo. Při každém stažení či vrácení dat ohlášení/žádosti se zvýší číslo jejich verze v záhlaví formuláře, ohlášení/žádost mají být znovu vytištěny a po podpisu znovu doručeny podacímu místu.

Ve vlastním modulu je možné požadované údaje vpisovat ručně, nebo (v případě pokročilejších uživatelů) data žádosti vložit hromadným importem z XML souboru exportovaného z výrobního SW (tímto způsobem je možné hromadně vložit buď kompletní data žádosti, nebo kompletní data přílohy žádosti). Struktura a obsah tohoto XML souboru je specifikována XSD šablonou, prostřednictvím které se bude provádět primární kontrola (validace) dat v importovaném souboru před jejich načtením do modulu pro žadatele. XSD šablona i popis XML struktury jsou zveřejněny na webu MZe.

V horní části obrazovky modulu pro žadatele je uživatelům k dispozici uživatelská příručka, která popisuje význam jednotlivých položek a předepsanou podobu požadovaných údajů. Ve stejné části je kontakt na podporu uživatelů: při problémech s uživatelským účtem (zapomenuté heslo, zablokovaný účet) kontaktujte helpdesk MZe (helpdesk@mzecz), v případě problémů při vlastní práci v modulu pro žadatele kontaktujte jeho administrátora (mpz@mzecz).

Pokud při práci s modulem pro žadatele dojde k nesprávnému zobrazení stránky (např. rozhozené zobrazení stránky) nebo k zamrznutí formuláře, je možné problém snadno vyřešit pomocí kombinace kláves CTRL a F5. Rovněž doporučujeme pro práci s modulem pro žadatele používat co nejnovější verzi internetového prohlížeče a zásadně se vyvarovat používání internetového prohlížeče MS Internet Explorer.

Související odkazy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem