přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Modul pro žadatele o finanční příspěvky

12.5.2020

Ohlášení i následná žádost o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích (včetně žádosti o poskytnutí příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích) se sestavují v tzv. modulu pro žadatele, který po sestavení ohlášení/žádosti umožňuje odeslání jejich dat příslušnému podacímu místu a následně i vytištění formuláře pro jeho doručení příslušnému podacímu místu.

Použití modulu pro žadatele (http://eagri.cz/public/app/MpZ/Gui) je od 1. 7. 2020 povinné pro ohlášení žadatele, jednotnou žádost o finanční příspěvky na hospodaření v lesích i žádosti na vyhotovení LHP. Povinně se používá rovněž pro žádost o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích. 

K 1. 7. 2020 je v modulu zpřístupněn formulář ohlášení žadatele o příspěvky na hospodaření v lesích. Od 21. 7. 2020 je rovněž zpřístupněn formulář žádosti o příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v NESTÁTNÍCH lesích za rok 2019. Od 24. 8. 2020 je dále zpřístupněn formulář žádosti o příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity ve STÁTNÍCH lesích za rok 2019. Ostatní formuláře žádostí o příspěvky na hospodaření v lesích jsou zpřístupněny od 26. 8. 2020.

Pro práci v modulu musí být uživatel přihlášen do prostředí portálu eAGRI prostřednictvím účtu s plnohodnotným nebo omezeným přístupem. Plnohodnotný registrovaný přístup do portálu eAGRI je určen hlavně těm žadatelům, kteří kromě modulu pro žadatele v rámci portálu obsluhují i další aplikace či vyřizují jiné agendy ve vztahu k MZe (např. v rámci Portálu farmáře). Tento přístup si žadatel zřizuje osobně na pracovištích Státního zemědělského a intervenčního fondu. Žadatelé, kteří v prostředí eAGRI budou využívat pouze modul pro žadatele o finanční příspěvky na hospodaření v lesích, mohou využít omezený registrovaný účet. Omezený registrovaný účet si žadatel zřídí postupem uvedeným na odkazu http://eagri.cz/public/web/mze/registrovany-pristup/. Oba druhy uživatelských účtů umožňují obdobný způsob práce v prostředí modulu pro žadatele a stejně tak oba umožňují vytvářet žádosti za vlastníka uživatelského účtu, i za jiné osoby.

Data ohlášení/žádosti se příslušnému podacímu místu předávají příslušným tlačítkem, následně je možné formulář vytisknout bez ochranného vodotisku a po opatření příslušnými podpisy a přílohami je nutné jej příslušnému podacímu místu ještě doručit. Do okamžiku převzetí dat ohlášení/žádosti podacím místem může žadatel odeslaná data stáhnout zpět kvůli úpravě či doplnění; po převzetí dat ohlášení/žádosti podacím místem je to možné jen ve spolupráci s podacím místem. Data ohlášení/žádosti může k úpravě či doplnění vrátit rovněž přímo podací místo. Při každém stažení či vrácení dat ohlášení/žádosti se zvýší číslo jejich verze v záhlaví formuláře, ohlášení/žádost mají být znovu vytištěny a po podpisu znovu doručeny podacímu místu.

Ve vlastním modulu je možné požadované údaje vpisovat ručně, nebo (v případě pokročilejších uživatelů) data jednotné žádosti o finanční příspěvky na hospodaření v lesích vložit hromadným importem z XML souboru exportovaného z výrobního SW (tímto způsobem je možné hromadně vložit buď kompletní data žádosti, nebo kompletní data přílohy žádosti). Struktura a obsah tohoto XML souboru je specifikována XSD šablonou, prostřednictvím které se bude provádět primární kontrola (validace) dat v importovaném souboru před jejich načtením do modulu pro žadatele. XSD šablona i popis XML struktury jsou zveřejňovány na webu MZe.

V horní části obrazovky modulu pro žadatele je uživatelům k dispozici uživatelská příručka, která popisuje význam jednotlivých položek a předepsanou podobu požadovaných údajů. Ve stejné části je kontakt na podporu uživatelů: pro běžné problémy při zřizování uživatelského účtu a pro běžné problémy při používání modulu pro žadatele kontaktujte helpdesk MZe (helpdesk@mzecz), se závažnějšími problémy při používání modulu pro žadatele způsobenými zjevně jeho chybou kontaktujte speciální e-mailovou adresu prispevky-kurovec@mzecz.

Pokud při práci s modulem pro žadatele dojde k nesprávnému zobrazení stránky (např. rozhozené zobrazení v aplikaci) nebo k zamrznutí formuláře, je možné problém snadno vyřešit pomocí kombinace kláves CTRL a F5. Rovněž doporučujeme pro práci s modulem pro žadatele používat co nejnovější verzi internetového prohlížeče a zásadně se vyvarovat používání internetového prohlížeče MS Internet Explorer.

Související odkazy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem