městský úřad

Vítkov

(IČ: 00300870)

KrÚ Moravskoslezského kraje Web úřadu

web uřadu: www.vitkov.info

Adresa úřadu SSL a SSM

Vítkov; náměstí Jana Zajíce 7

749 01Vítkov 1

Adresa pro poštovní styk

náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov 1

Úředníci

Kunzová Miroslava; Ing.

vedouci

e:kunzova@vitkov.info tel.:556 312 260

Foltis Petr

SSL SSM

e:foltis@vitkov.info tel.:556 312 267

Wesselská Jarmila

SSL

e:wesselska@vitkov.info tel.:556 312 269