městský úřad

Turnov

(IČ: 00276227)

KrÚ Libereckého kraje Web úřadu

web uřadu: www.turnov.cz

Adresa úřadu SSL a SSM

Turnov; Antonína Dvořáka 335

511 01Turnov 1

Adresa pro poštovní styk

Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov 1

Úředníci

Šípošová Miloslava, Ing.

vedouci

e:m.siposova@mu.turnov.cz tel.:481 366 153

Vedral Tomáš; Bc.

SSL SSM

e:t.vedral@mu.turnov.cz tel.:481 366 158