městský úřad

Semily

(IČ: 00276111)

KrÚ Libereckého kraje Web úřadu

web uřadu: www.semily.cz

Adresa úřadu SSL a SSM

Semily; Riegrovo nám. 63

513 01Semily

Adresa pro poštovní styk

Riegrovo nám. 63
513 01 Semily

Úředníci

Vrabcová Jana; Ing.

vedouci

e:vrabcova@mu.semily.cz tel.:481 629 254

Poláček Jiří, Bc.

SSL SSM

e:polacek@mu.semily.cz tel.:481 629 259