městský úřad

Moravské Budějovice

(IČ: 00289931)

KrÚ kraje Vysočina Web úřadu

web uřadu: www.mbudejovice.cz

Adresa úřadu SSL a SSM

Moravské Budějovice; nám. Míru 31

676 02Moravské Budějovice 2

Adresa pro poštovní styk

nám. Míru 31
676 02 Moravské Budějovice 2

Úředníci

Andrejkovič Tibor, RNDr.

vedouci

e:tandrejkovic@mbudejovice.cz tel.:568 408 380

Kotrba Jaroslav, Ing.

SSL SSM

e:jkotrba@mbudejovice.cz tel.:568 408 384