městský úřad

Kutná Hora

(IČ: 00236195)

KrÚ Středočeského kraje Web úřadu

web uřadu: www.kutnahora.cz

Adresa úřadu SSL a SSM

Kutná Hora; Radnická 178\36

284 01Kutná Hora 1

Adresa pro poštovní styk

Radnická 178/36
284 01 Kutná Hora 1

Úředníci

Kupecká Iva, Ing.

vedouci SSM

e:kupecka@mu.kutnahora.cz tel.:327 710 271

Vaňhal Vladimír

SSL SSM

e:vanhal@mu.kutnahora.cz tel.:327 710 273

Vízner Jindřich

SSL SSM

e:vizner@mu.kutnahora.cz tel.:327 710 274