městský úřad

Český Krumlov

(IČ: 00245836)

KrÚ Jihočeského kraje Web úřadu

web uřadu: www.mu.ckrumlov.cz

Adresa úřadu SSL a SSM

Český Krumlov; Kaplická 439

381 01Český Krumlov 1

Adresa pro poštovní styk

Kaplická 439
381 01 Český Krumlov 1

Úředníci

Horáková Vlasta, Ing.

vedouci

e:vlasta.horakova@mu.ckrumlov.cz tel.:380 766 550

Bláha Luboš

SSL SSM

e:lubos.blaha@mu.ckrumlov.cz tel.:380 766 559