městský úřad

Ústí nad Orlicí

(IČ: 00279676)

KrÚ Pardubického kraje Web úřadu

web uřadu: www.ustinadorlici.cz

Adresa úřadu SSL a SSM

Ústí nad Orlicí; Sychrova 16

562 01Ústí nad Orlicí 1

Adresa pro poštovní styk

Sychrova 16
562 01 Ústí nad Orlicí 1

Úředníci

Soukal David, Ing.

vedouci

e:soukal@muuo.cz tel.:465 514 240

Grimová Hana, Ing.

SSL

e:grimova@muuo.cz tel.:465 514 232

Moláček Marek

SSM

e:molacek@muuo.cz tel.:465 514 227