krajský úřad

Jihomoravského kraje

(IČ: 70888337)

úřady ORP jen v působnosti tohoto KrÚ Web úřadu

web uřadu: www.kr-jihomoravsky.cz

Doplňující informace o úřadu

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Adresa úřadu SSL a SSM

Brno; Žerotínovo náměstí 3\5

602 00Brno 2

Adresa pro poštovní styk

Žerotínova náměstí 3/5
601 82 Brno

Úředníci

Holuša Jiří, Ing.

SSL SSM

e:holusa.jiri@kr-jihomoravsky.cz tel.:541 651 587

Beneš Michal, Ing.

SSL dotace

e:benes.michal@kr-jihomoravsky.cz tel.:541 651 566

Bulantová Stanislava

SSL dotace

e:bulantova.stanislava@jmk.cz tel.:541 651 211

Kučera Stanislav, Ing.

SSL dotace

e:kucera.stanislav@kr-jihomoravsky.cz tel.:541 651 574