krajský úřad

Jihočeského kraje

(IČ: 70890650)

úřady ORP jen v působnosti tohoto KrÚ Web úřadu

web uřadu: www.kraj-jihocesky.cz

Adresa úřadu SSL a SSM

České Budějovice; Boženy Němcové 43\3

370 01České Budějovice 1

Adresa pro poštovní styk

U Zimního stadionu 1952/2
370 01 České Budějovice 1

Úředníci

Pöschko Pavel, Ing.

vedouci

e:poschko@kraj-jihocesky.cz tel.:386 720 719

Kuthanová Ludmila, Ing.

SSL SSM dotace

e:kuthanova@kraj-jihocesky.cz tel.:386 720 726

Mráz Michal; Bc.

SSL SSM

e:mraz@kraj-jihocesky.cz tel.:386 720 932

Zumr Václav, Ing.

SSL SSM

e:zumr@kraj-jihocesky.cz tel.:386 720 721

Bjačková Jana; Ing.

SSL

e:bjackova@kraj-jihocesky.cz tel.:386 720 869

Košnář Antonín; Ing.; Ph.D.

SSL

e:kosnar@kraj-jihocesky.cz tel.:386 720 719

Roubík Jiří; Ing.

SSL dotace

e:roubik@kraj-jihocesky.cz tel.:386 720 558

Němec Jan, Bc.

SSM

e:nemec@kraj-jihocesky.cz tel.:386 720 724