krajský úřad

Královéhradeckého kraje

(IČ: 70889546)

úřady ORP jen v působnosti tohoto KrÚ Web úřadu

web uřadu: www.kr-kralovehradecky.cz

Adresa úřadu SSL a SSM

Hradec Králové; Pivovarské náměstí 1245/2

500 03Hradec Králové 3

Adresa pro poštovní styk

Pivovarské náměstí 1245/2
500 03 Hradec Králové 3

Úředníci

Novák František, Ing.

vedouci

e:fnovak@kr-kralovehradecky.cz tel.:495 817 186

Klika Daniel , DiS.

SSL dotace

e:dklika@kr-kralovehradecky.cz tel.:495 817 428

Marková Kateřina, Ing.

SSL dotace

e:kmarkova@kr-kralovehradecky.cz tel.:495 817 457

Solnička Karel, Ing.

SSM

e:ksolnicka@kr-kralovehradecky.cz tel.:495 817 198