Nákup kompaktního zařízení na zpracování ovoce ve vakuu a pořízení systému sledovatelnosti

Zadavatel

Název: PETR NĚMEČEK
IČ: 15252957
Adresa: Údolní 1580, 688 01 Uherský Brod

Zakázka

Číslo zakázky: 5041
Název zakázky: Nákup kompaktního zařízení na zpracování ovoce ve vakuu a pořízení systému sledovatelnosti
Místo/místa realizace: U Dvora 210, 687 51 Nivnice
Předpokládaná hodnota bez DPH: nezveřejněno
Datum uveřejnění zakázky: 23.12.2019
Lhůta pro podání nabídky: 9.1.2020 11:00:00
Místo pro podání nabídky: U Dvora 210, 68751 Nivnice
Kontaktní email: nemecek@adriagold.cz
Kód operace:
4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Druh zakázky:
Dodávky

Přílohy

Oznámení VR_B.pdf (488,7 KB)
Oznámení
Příloha č. 1_final_1_Tabulka ovoce ve vakuu 250l_Nemecek.docx (70 KB)
Příloha 1 - Tabulka technických parametrů
Příloha č. 2 Čestné prohlášení.docx (53,6 KB)
Příloha 2 - Čestné prohlášení
Příloha č. 3 Nabídkový list.docx (56,2 KB)
Příloha 3 - Nabídkový list