přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Seznam členů vědeckého výboru

  Jméno e-mail
1 Prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc.

katerinademnerova@vschtcz {demnerok@vschtcz}

(VŠCHT Praha)

2 Prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc. et Ph.D.

moulin@emailcz

(LF UP)

3 RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D.

lukasf@naturcunicz

(PřF UK Praha)

4 RNDr. Petr Hanák, Ph.D.

petrhanak@vuppcz

(VÚPP)

5 Prof. MUDr. Jiří Jonák, DrSc.

jirijonak@imgcascz {jjon@imgcascz}

(ÚMG AV ČR; 1. LF UK)

6 Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.

jankrejsek@fnhkcz {krejsek@fnhkcz}

(LF a FN UK)

7 Doc. MVDr. Vladimír Ostrý, CSc.

ostry@chprszucz

(SZÚ - CZVP)

8

 

Doc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc.

ovesna@vurvcz

(VÚRV, v.v.i.)

9 Dr. Ing. Branislav Ruttkay – Nedecký

branoruttkay@seznamcz

(FarmF MU)

10 Mgr. Viktor Sýkora

viktorsykora@lf1cunicz

(LF UK)

 

Stálý host:

  Jméno e-mail
1

Ing. Bc. Zuzana Malinová (MZe)

(Ministerstvo zemědělství - Odbor bezpečnosti potravin)

člen Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, sekce GM potraviny a krmiva

zuzana.malinova@mze.cz
2

Ing. Zuzana Doubková (MŽP)

Tajemník České komise pro nakládání s GMO a genetickými produkty

zuzanadoubkova@mzpcz {zuzana_doubkova@envcz}