Vědecký výbor pro modifikované potraviny a krmiva

Vítáme Vás na stránkách Vědeckého výboru pro geneticky modifikované potraviny a krmiva

Legislativa

32015L0412: Směrnice EP a R č. 412/2015

14. 7. 2016
Směrnice EP a R č. 412/2015 ze dne 11. března 2015, kterou se mění směrnice 2001/18, pokud jde o možnost členských států omezit či zakázat pěstování geneticky modifikovaných organismů (GMO) na svém území
Commission Regulation (EC) No 1981/2006 of 22 December 2006 on detailed rules for the implementation of Article 32 of Regulation (EC) No 1829/2003 of...
Nařízení Komise (ES) č. 641/2004 ze dne 6. dubna 2004 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003, pokud jde...
kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se...
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1946/2003 ze dne 15. července 2003 o přeshraničních pohybech geneticky modifikovaných organismůText...
Stáhnout PDF

Zákon 78/2004 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

Účinnost od: 25. 2. 2004

2006/512/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 17. července 2006 , kterým se mění rozhodnutí 1999/468/ES o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených...
o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech
o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12. března 2001 o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního...

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.