Vědecký výbor pro modifikované potraviny a krmiva

Vítáme Vás na stránkách Vědeckého výboru pro geneticky modifikované potraviny a krmiva

Vyhodnocení činnosti výboru za rok 2017

8. 1. 2018

Činnost Vědeckého výboru pro geneticky modifikované potraviny a krmiva (VVG) probíhala na základě plánu práce, schváleného  18.1.2017 KS BP MZe.

Nejdůležitějším úkolem, který Vědecký výbor pro geneticky modifikované potraviny a krmiva v roce 2017 průběžně plnil, bylo posuzování nových žádostí o uvádění GM potravin a krmiv do oběhu v EU.

Byly posuzovány údaje uváděné v žádostech podaných podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech a zpracovávání odborných stanovisek k těmto žádostem, v souladu se statutem VVG.

VVG se zabýval ve svých stanoviscích také vypořádáním připomínek/námitek jednotlivých členských států k žádostem podávaným dle nařízení EP a Rady (ES) č. 1829/2003, a zároveň na úrovni vyhodnocoval protichůdné závěry některých vědeckých publikací. Dále byly vypracovávány pozice k materiálům EFSA . Veškeré zakázky KS BP byly zpracovány, vyhodnoceny a hodnocení zaslána na MZe ČR pro potřeby KS BP.

V souvislosti s počtem GMO uváděných do oběhu v EU a podléhajícím hodnocení a současně s narůstajícím počtem GMO ve světě se členové zabývali i dalšími GMO.

V roce 2017 vypracoval VVG celkem 30 stanovisek pro potřeby KS BP MZe ČR.

Členové VVG vypracovali v roce 2017 rovněž dvě studie:  Studie č.1.: Studie využití vodítek EFSA v praktické činnosti VVG ( Ostrý Vladimír et al.) a Studie č.2. Rezidua pesticidů v GM plodinách - návrh výzkumných témat pro potřeby zajištění bezpečnosti potravin ( Ovesná Jaroslava et al.) Dokumenty jsou dostupné z odkazu Prezentace na http://eagri.cz/public/web/gmo/prezentace/

V průběhu roku 2017 členové výboru rovněž aktivně vystupovali na různých tuzemských i zahraničních pracovních setkáních. Se závěry a poznatky z těchto akcí pak byli ostatní členové výboru a přizvaní hosté seznamováni na zasedáních VVG, která se uskutečnila ve VÚRV, v.v.i. dne 4. 10. 2017 a 16.11.2017.

Přílohy

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.