Nákup lesní techniky

Zadavatel

Název: Ekofarma Počaply s.r.o.
IČ: 29029431
Adresa: Počaply 3, 262 72 Počaply

Zakázka

Číslo zakázky: 9593
Název zakázky: Nákup lesní techniky
Místo/místa realizace: provozovna zadavatele na okraji obce Počaply, u silnice I/19, 262 72 Počaply.
Předpokládaná hodnota bez DPH: nezveřejněno
Datum uveřejnění zakázky: 21.3.2024
Lhůta pro podání nabídky: 6.4.2024 9:00:00
Místo pro podání nabídky: Počaply 3, 262 72 Počaply
Kontaktní email: david.bierhanzl@almea-biomasa.cz
Kód operace:
8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
Druh zakázky:
Dodávky

Přílohy

Krycí list nabídky .doc (1 MB)
Krycí list nabídky - doporučený vzor
čestné prohlášení PRV sankce.doc (1 MB)
čestné prohlášení sankční ustanovení - závazný vzor
tabulka technických parametrů .doc (1,1 MB)
tabulka technických parametrů - závazný vzor
položkový rozpočet lesnická technika.doc (1 MB)
položkový rozpočet akce - závazný vzor
čestné prohlášení PRV.doc (1 MB)
čestné prohlášení - závazný vzor
návrh kupní smlouva .docx (16,1 KB)
návrh kupní smlouvy - doporučený vzor
Zadávací dokumentace Ekofarma Počaply s.r.o..pdf (695,4 KB)
zadávací dokumentace zakázky