„Servisní centrum“

Zadavatel

Název: Ing. RENÉ GÖNDÖR
IČ: 61785148
Adresa: Svatá Kateřina 1, 340 22 Chudenín

Zakázka

Číslo zakázky: 9598
Název zakázky: „Servisní centrum“
Místo/místa realizace: Čertovka, k.ú. Klatovy
Předpokládaná hodnota bez DPH: 34 000 000 Kč
Datum uveřejnění zakázky: 3.4.2024
Lhůta pro podání nabídky: 22.4.2024 9:30:00
Místo pro podání nabídky: Agroteam CZ s.r.o., Rudolfovská 202/88, 370 01 České Budějovice
Kontaktní email: rene@traklis.cz
Kód operace:
6.4.1 Investice do nezemědělských činností
Druh zakázky:
Stavební práce

Přílohy

P01 - Nadepsaná obálka - vzor.docx (12,7 KB)
Příloha č. 1 Nadepsaná obálka – vzor
P02 - Kryci_list_vzor - cena.docx (21,1 KB)
Příloha č. 2 Krycí list – vzor
P03a - ČP protiruské sankce.docx (37,2 KB)
Příloha č. 3 Čestné prohlášení k sankčním opatřením
P04 - Cestne_prohlaseni_kvalifikace vzor.docx (19,4 KB)
Příloha č. 4 Čestné prohlášení o splnění způsobilosti a kvalifikace – vzor
P05 - Závazný Návrh smlouvy o dílo.docx (49 KB)
Příloha č. 5 Závazný Návrh smlouvy o dílo
P06 - Slepý položkový rozpočet.xlsx (457,8 KB)
Příloha č. 6 Slepý položkový rozpočet
Pxx - referencni_list_vzor.docx (16,9 KB)
referenční list
P07 - Projektová dokumentace.rar (37,2 MB)
Příloha č. 7 Projektové podklady
P08 - Seznam_referenci_vzor_stavba.docx (18,5 KB)
Příloha č. 8 Seznam významných stavebních prací pro splnění technické kvalifikace – vzor
P09 - Technická specifikace.docx (18,2 KB)
Příloha č. 9 Technická specifikace
zadání.pdf (469,8 KB)
Zadání