Technologická linka na balení vajec

Zadavatel

Název: OVUS-podnik živočišné výroby, spol. s r.o.
IČ: 47549866
Adresa: Těhul 169, 274 01 Slaný

Zakázka

Číslo zakázky: 6204
Název zakázky: Technologická linka na balení vajec
Místo/místa realizace: st. 631 v katastrálním území Kvíc (PSČ 273 05)
Předpokládaná hodnota bez DPH: 3 000 000 Kč
Datum uveřejnění zakázky: 29.3.2021
Lhůta pro podání nabídky: 14.4.2021 13:00:00
Místo pro podání nabídky: OVUS-podnik živočišné výroby, spol. s r.o., Těhul 169, 274 01 Kvíc
Kontaktní email: t.fabel@masojicin.cz
Kód operace:
19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
Druh zakázky:
Dodávky

Přílohy

01_Zadávací dokumentace.pdf (1,7 MB)
Zadávací dokumentace
02_Přílohy ZDv editovatelné podobě.docx (56,2 KB)
Přílohy zadávací dokumentace v editovatelné podobě