TRAKTOR

Zadavatel

Název: DAVID LACMAN
IČ: 75109484
Adresa: Kýšovice 16, 431 83 Výsluní

Zakázka

Číslo zakázky: 9601
Název zakázky: TRAKTOR
Místo/místa realizace: V areálu farmy Davida Lacmana v k. ú. Sobětice u Výsluní.
Předpokládaná hodnota bez DPH: nezveřejněno
Datum uveřejnění zakázky: 5.4.2024
Lhůta pro podání nabídky: 24.4.2024 10:00:00
Místo pro podání nabídky: David LACMAN Kýšovice 16 431 83 Výsluní
Kontaktní email: daviddl@seznam.cz
Kód operace:
19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
Druh zakázky:
Dodávky

Přílohy

Oznámení o zahájení výběrového řízení a zadávací dokumentace.pdf (6,3 MB)
Oznámení o zahájení výběrového řízení a zadávací dokumentace
P1_Nadepsaná obálka_vzor.doc (48 KB)
Nadepsaná obálka - vzor
P2_Krycí list_vzor.docx (427,3 KB)
Krycí list - vzor
P3_Čestné prohlášení o splnění způsobilosti a kvalifikace_vzor.docx (431,6 KB)
Čestné prohlášení o splnění způsobilosti a kvalifikace-vzor
P4_Závazný návrh smlouvy.doc (488,5 KB)
Závazný návrh smlouvy
P5_Technická specifikace.docx (424,9 KB)
Technická specifikace
P6_Čestné prohlášení účastníka výběrového-zadávacího řízení či cenového marketingu.docx (2,9 MB)
Čestné prohlášení účastníka výběrového-zadávacího řízení či cenového marketingu