Rozmetadlo minerálních hnojiv

Zadavatel

Název: ZEMASPOL Uherský Brod a.s.
IČ: 25509985
Adresa: U Korečnice 1770, 688 01 Uherský Brod

Zakázka

Číslo zakázky: 9604
Název zakázky: Rozmetadlo minerálních hnojiv
Místo/místa realizace: U Korečnice 1770, 688 01 Uherský Brod
Předpokládaná hodnota bez DPH: nezveřejněno
Datum uveřejnění zakázky: 16.4.2024
Lhůta pro podání nabídky: 2.5.2024 8:00:00
Místo pro podání nabídky: U Korečnice 1770, 688 01 Uherský Brod
Kontaktní email: hanacek@zemaspol.cz
Kód operace:
37.73 – Technologie snižující emise GHG a NH3
Druh zakázky:
Dodávky

Přílohy

tabulka technických parametrů .doc (172,5 KB)
tabulka technických parametrů - závazný vzor
Krycí list nabídky.doc (168,5 KB)
Krycí list nabídky - doporučený vzor
čestné prohlášení PRV.doc (160 KB)
čestné prohlášení závazný vzor
návrh kupní smlouva.docx (15,9 KB)
návrh kupní smlouvy - doporučený vzor
zadávací dokumentace zakázky.pdf (4,2 MB)
zadávací dokumentace
výzva k podání nabídek.pdf (4,1 MB)
Výzva k podání nabídek
čestné prohlášení PRV sankce.doc (165,5 KB)
čestné prohlášení sankční ustanovení - závazný vzor