„Strojové vybavení pro potřeby potravinářského provozu“

Zadavatel

Název: HANKA MOCHOV s.r.o.
IČ: 27117243
Adresa: Starý dvůr 302, 250 87 Mochov

Zakázka

Číslo zakázky: 8025
Název zakázky: „Strojové vybavení pro potřeby potravinářského provozu“
Místo/místa realizace: parcela č. 356 v k.ú. Zálezlice – jedná se o provozovnu žadatele
Předpokládaná hodnota bez DPH: nezveřejněno
Datum uveřejnění zakázky: 22.8.2022
Lhůta pro podání nabídky: 9.9.2022 12:00:00
Místo pro podání nabídky: Zálezlice 112, 277 45 Úžice
Kontaktní email: becvar@mrkev.com
Kód operace:
4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Druh zakázky:
Dodávky

Přílohy

Oznámení VŘ_PRV_dodavky.pdf (253,9 KB)
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
P01 - Nadepsaná obálka – vzor.doc (28 KB)
Nadepsaná obálka – vzor
P02 - Krycí list - vzor - cena.docx (15,2 KB)
Krycí list – vzor
P03 - Cestne_prohlaseni_vzor.docx (19,3 KB)
Čestné prohlášení o splnění způsobilosti a kvalifikace – vzor
P04 - Závazný Návrh kupní smlouvy.docx (31,7 KB)
Závazný návrh Smlouvy
P05 - Technická specifikace.docx (25,5 KB)
Technická specifikace strojů