Jarní semináře - inovace technologie pěstování řepky

Přihlásit se na akci

Pořádající organizace

Název: SPZO s.r.o. (IČ: 26748410)
Adresa: Na Fabiánce 146/10, 182 00 Praha-Březiněves

Vzdělávací akce

Název: Jarní semináře - inovace technologie pěstování řepky
Zaměření: 4Z Ochrana a zlepšování ekosystémů závislých na zemědělství
Inovace: Ano
Lektor: Ing.Volf, Ing.Škeřík, Ing.Hnilička, Doc.Baranyk, Ing.Čech, Ing.Seidenglanz, Ing. Mráz, Ing. Mistr
Místo konání: Kulturní dům Kralovice, Na Palcátech 352, 33141 Kralovice
Datum konání: 29.2.2024, 9:30 - 15:00
Regionální omezení (kraj): Plzeňský
Požadavky na účastníky: Zemědělský podnikatel, jeho zaměstnanec nebo spolupracující osoba.
Vlastník zemědělské a lesní půdy nebo osoba hospodařící v lesích, nebo jejich zaměstnanec.
Jiné osoby pracující pro hospodářské subjekty, jež jsou mikro, malým či středním podnikem působícími ve venkovských oblastech.

Kontakt na osobu, u které lze získat informace o akci

Ing. Petr Čech, tel.: 777 757 993, email: cech@spzo.cz, www: www.spzo.cz

Přílohy