Praktika správy nemovitostí zemědělskými podnikateli z pohledu právníka I.

Přihlásit se na akci

Pořádající organizace

Název: Zemědělský svaz České republiky (IČ: 26550521)
Adresa: Hybernská 1613/38, 110 00 Praha 1

Vzdělávací akce

Název: Praktika správy nemovitostí zemědělskými podnikateli z pohledu právníka I.
Zaměření: 2A Konkurenceschopnost zemědělství
Inovace: Ne
Lektor: JUDr. Pavel Truxa
Místo konání: Střední škola zemědělská a potravinářská, Národních mučedníků 141, 339 01 Klatovy
Datum konání: 11.6.2024, 9:00 - 15:30
Regionální omezení (kraj): Plzeňský
Požadavky na účastníky: Zemědělští podnikatelé, vlastníci zemědělské půdy, vlastníci lesní půdy, osoby hospodařící v lesích, zaměstnanci výše uvedených (např. zaměstnanec zemědělce, zaměstnanec vlastníka zemědělské půdy, atd… ), osoby pracující pro hospodářský subjekt, jež je malým nebo středním podnikem působícím ve venkovských oblastech, osoby, které se podílí na hospodaření zemědělského podnikatele.

Kontakt na osobu, u které lze získat informace o akci

Michaela Klečková, tel.: 725 008 982, email: zsklatovy@email.cz, www: https://www.zscr.cz/

Přílohy