Hospodaření na půdě v podmínkách měnícího se klimatu

Akce byla zrušena bez náhrady.

Pořádající organizace

Název: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. (IČ: 15053695)
Adresa: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim

Vzdělávací akce

Název: Hospodaření na půdě v podmínkách měnícího se klimatu
Zaměření: 4Z Ochrana a zlepšování ekosystémů závislých na zemědělství
Inovace: Ne
Lektor: doc. Ing. Jan Vopravil, Ph.D. a Ing. Jan Petrů
Místo konání: Hotel Mariel, Mariánské nám. 10, 66902 Znojmo
Datum konání: 26.4.2024, 9:00 - 16:00
Regionální omezení (kraj): Jihomoravský
Požadavky na účastníky: Semináře jsou učeny pro:
- Zemědělský podnikatel, jeho zaměstnanec nebo spolupracující osoba
- Vlastník zemědělské a lesní půdy nebo osoba hospodařící v lesích, nebo jejich zaměstnanec
- Jiné osoby pracující pro hospodářské subjekty, jež jsou mikro, malým či středním podnikem působícími ve venkovských oblastech

Kontakt na osobu, u které lze získat informace o akci

Klára Petráková Kánská, tel.: 602141508, email: klara.kanska@ekomonitor.cz, www: www.ekomonitor.cz

Přílohy