Zemědělská technika a mechanizace pro správu a údržbu krajinnotvorných prvků a agroenvironmentálních opatření, praktická ukázka

Akce byla zrušena bez náhrady.

Pořádající organizace

Název: PRO PŘÍRODU A MYSLIVOST, z.s. (IČ: 26603497)
Adresa: Šardice 823, 696 13 Šardice

Vzdělávací akce

Název: Zemědělská technika a mechanizace pro správu a údržbu krajinnotvorných prvků a agroenvironmentálních opatření, praktická ukázka
Zaměření: 4Z Ochrana a zlepšování ekosystémů závislých na zemědělství
Inovace: Ano
Lektor: doc. Dr.Ing. Petr Marada
Místo konání: Ekocentrum pro informace a poradenství, ekofarma Petra Marady, č.p. 823, 69613 Šardice
Datum konání: 31.3.2023, 9:00 - 18:00
Regionální omezení (kraj): Jihomoravský
Požadavky na účastníky: Zemědělský podnikatel, jeho zaměstnanec nebo spolupracující osoba; vlastník zemědělské a lesní půdy nebo osoba hospodařící v lesích, nebo jejich zaměstnanec; jiné osoby pracující pro hospodářské subjekty, jež jsou mikro, malým či středním podnikem působícími ve venkovských oblastech

Kontakt na osobu, u které lze získat informace o akci

Alexandra Maradová, tel.: +420775938638, email: alexandra.maradova@yahoo.com, www: proprirodu.cz

Přílohy