přechod na části stránky


Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Státní veterinární správa

Je orgánem státní správy v rezortu zemědělství a je zřízena podle zákona č. 166/1999 Sb.

Jejím úkolem je především ochrana spotřebitelů před případnými zdravotně závadnými produkty živočišného původu, monitorování a udržování příznivé nákazové situace zvířat, veterinární ochrana státního území České republiky, ochrana pohody zvířat a ochrana před jejich týráním.


zobrazit po
15.4.2014

Pěkné Velikonoce

Tisková zpráva – Velikonoce si u nás asi málokdo dovede představit bez kraslic a povelikonoční snídaně či večeře bez vajec na tvrdo, proto uvádíme pro zopakování, jak mají být prodávaná vajíčka označována a také uchovávána.


11.4.2014

SVS spouští mapovou aplikaci vyhlášených ohnisek a nákaz moru včelího plodu

Tisková zpráva – Široká veřejnost i chovatelé budou mít opět možnost využívat aplikaci, která se týká nákazové situace nebezpečné nákazy včel - moru včelího plodu.


8.4.2014

O kontaminaci potravin cizorodými látkami se u nás dá těžko hovořit

Tisková zpráva – Právě v těchto dnech byla na stránkách Státní veterinární správy (www.svscr.cz) zveřejněna zpráva (publikace) hodnotící loňský rok, a to „Kontaminace potravních řetězců cizorodými látkami, situace v roce 2013“.


2.4.2014

Letos se pálení staré trávy naštěstí nestihne

Tisková zpráva – Poslední dobou si již veřejnost dobře uvědomuje, že jarní vypalování starých porostů trávy a náletových dřevin je velmi riskantní činnost. Proto se už naštěstí s takovýmto počínáním setkáváme jen zřídka.


27.3.2014

Pokoutní porcovnu drůbeže odhalili veterinární inspektoři v Praze

Tisková zpráva – Městská veterinární správa v Praze v těchto dnech odhalila a uzavřela neregistrovaný, tj. nelegální obchod a neregistrovanou, tj. nelegální porcovnu drůbeže.


21.3.2014

Vývozy do zemí Ruské federace z ČR jsou díky našemu veterinárnímu dozoru bez problémů

Tisková zpráva – Naši výrobci potravin živočišného původu i zemědělci mohou bez problémů uplatňovat svou produkci na řadě trhů, mimo jiné také v zemích Ruské federace (RF) a Celní unie (CU – Rusko, Bělorusko, Kazachstán). K tomu se využívají vývozní certifikáty schválené Evropskou Komisí, potažmo Státní veterinární správou a veterinárními orgány RF/CU. Tyto certifikáty potvrzují čeští úřední veterinární lékaři.


21.3.2014

Jednotně proti varroáze

Tisková zpráva – Státní veterinární správa vydává jednotné nařízení k varroáze, platné pro celou ČR, které je k dispozici též na stránkách www.svscr.cz a na úřední desce Ministerstva zemědělství. Toto nařízení stanovuje mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření varroázy včel jednotně na území všech krajů ČR. Vycházíme vstříc chovatelské veřejnosti, která upřednostňuje jednotný systém v dlouhodobém boji s varroázou včel.


21.3.2014

Čeští zemědělci prasata netýrají

Tisková zpráva – Státní veterinární správa velmi dobře ví, že jednou ze zásadních podmínek pro zdraví hospodářských zvířat je zajistit jim „pohodu“ neboli dobré podmínky. Je to také předmětem veterinárních kontrol v chovech.


17.3.2014

Chráníme naše území před africkým morem prasat

Tisková zpráva – Státní veterinární správa již na počátku uplynulého týdne, kromě informování veřejnosti o rizicích zavlečení afrického moru prasat na naše území, zavedla program včasného varování a sledování možného výskytu této nákazy na našem území.


12.3.2014

Nebezpečí nehrozí jen od zvířat

Tisková zpráva – Prozatím je africký mor prasat stále dost daleko od hranic ČR. Nicméně poměrně rychlý postup této nákazy, ohrožující divoká i domácí prasata, přes východní oblasti Evropy k severu je vážným varováním pro všechny evropské země.

zobrazit po