přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Publikace Genetické zdroje zvířat a jejich praktické využití

6.8.2020

Ministerstvo zemědělství vydalo ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v. v. i., institucemi uchovávajícími živočišný genofond a oborovými experty publikaci s názvem Genetické zdroje zvířat a jejich praktické využití.

Význam živočišných genetických zdrojů (dále jen GZ) spočívá kromě jejich „produkční využitelnosti“ zejména v možnosti reagovat na nepředvídatelné události a výzvy (změna klimatu, choroby atp.). U těchto GZ lze totiž nalézt jedinečné geny a vlastnosti, které mohou hrát zásadní roli při šlechtění nových plemen. Uchování a využití GZ zahrnuje všechny činnosti související s řízením genetických zdrojů (inventarizace, popis a charakterizace, rozvoj, udržitelné využívání, dlouhodobé uchování). Kromě hospodářských a dalších užitkových zvířat (savců a ptáků) jsou v ČR mezi GZ zařazeni i bezobratlí živočichové, kteří se podílejí na zemědělské produkci, nebo ji ovlivňují (včela kraňská). Konzervace a využívání GZ probíhá v souladu s platnou českou legislativou i mezinárodními dokumenty. U 31 plemen a druhů zvířat publikace uvádí jejich historický i současný aspekt, jejich charakterizaci a významné vlastnosti, pro které jsou uchovávány v Národním programu konzervace a využívání GZ. 

 

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem