přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Rybářství a rybníkářství

Na území České republiky se nachází více než 24 tisíc rybníků a vodních nádrží, jejichž celková plocha představuje 52 tisíc ha, z toho je v Čechách a na Moravě využito k chovu ryb 42 tisíc ha rybníků. Produkce tržních ryb se dlouhodobě pohybuje okolo 20 000 tun, z toho produkce české tradiční ryby - kapra - tvoří plných 89 procent.

Rybářství v České republice je možno rozčlenit na produkční rybářství a hospodaření v rybářských revírech. Hospodaření v rybářských revírech spočívá v obhospodařování říčních systémů a udržování rybích společenstev v lokalitách, kde je rekreační rybolov prováděn lovem na udici. V České republice je vyhlášeno více než 2 000 rybářských revírů o výměře 42 tisíc ha. Rekreačním rybolovem se zabývá 340 tisíc registrovaných členů všech rybářských svazů.

Legislativně je rybářství upraveno zákonem č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


zobrazit po
 • 1
 • 2
 • následující
 • poslední
21.3.2016

Kriteria pro výběrová řízení na rybářské revíry DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 83 KB)

Kritéria pro vyhodnocování žádostí o povolení výkonu rybářského práva ve výběrovém řízení dle Směrnice ministra zemědělství 3/2016 ze dne 17.3.2016.


3.2.2014

Společná rybářská politika PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 250 KB)

Historie a vývoj Společné rybářské politiky a její aktuální stav.


2.7.2013

Stanovisko k vydávání duplikátů PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 104 KB)

Stanovisko k vydávání duplikátů loveckého a rybářského lístku


24.10.2012

Vydávání loveckých a rybářských lístků pro cizince PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 305 KB)

Vydávání loveckých a rybářských lístků pro cizince


31.10.2011

Tabulky pro předkládání statistických údajů rybníkářů a uživatelů rybářských revírů XLS Otevírá se do nového okna. (XLS, 187 KB)

Veřejnosti jsou k dispozici tabulky, které umožňují předkládat evidenci o hospodaření, o dosaženém hospodářském výsledku v rybníkářství, olovu ryb na udici podle § 3 a evidenci o hospodaření v rybářském revíru a o dosaženém hospodářském výsledku podle § 11 zákona o rybářství č. 99/2004 Sb., v platném znění, tak jak je požadována ve smyslu platného znění prováděcí vyhlášky.

Rybníkář předkládá:

 • podle § 2 odst. 1 platné prováděcí vyhlášky jsou předepsány tabulky A až D z Přílohy č. 1
 • podle § 2 odst. 2 platné prováděcí vyhlášky je předepsána ještě tabulka F z Přílohy č. 1
 • Upozornění:
  Tabulka E
  je předkládána podle § 2 odst. 1 platné prováděcí vyhlášky jen na základě vyžádání ze strany příslušného rybářského orgánu

Uživatel rybářského revíru předkládá:

 • podle § 8 platné prováděcí vyhlášky je předepsána tabulka A  z Přílohy č. 1 (identifikace subjektu) a tabulka z Přílohy č. 5.

10.5.2011

Novela zákona o rybářství - rybářské lístky

Novela zákona o rybářství - informace.


4.4.2011

Informace pro produkční rybáře, výrobce, zpracovatele

Informace pro produkční rybáře, výrobce, zpracovatele a obchodníky s ohledem na produkty rybolovu a akvakultury.


9.3.2011

Rybářský hospodář - ustanovení a odvolání

Žadatelům o ustanovení nebo odvolání rybářského hospodáře nebo zástupce rybářského hospodáře je zde k dispozici formulář, který žadatel - uživatel rybářského revíru předkládá příslušnému rybářskému orgánu podle § 19 až 24 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů.


22.11.2010

Sazebník pro stanovení hodnoty ryb PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 153 KB)

Hodnoty ryb ulovených při neoprávněném lovu (pytláctví).


25.2.2010

Informace pro dovozce produktů rybolovu do Společenství/ČR

Nařízení Rady 1005/2008/ES a nařízení Komise 1010/2009 týkající se nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu v mořích.

zobrazit po
 • 1
 • 2
 • následující
 • poslední