přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

EIP - Evropské inovační partnerství

Evropská komise zahájila v roce 2012 nové aktivity pod jednotným názvem „Evropské inovační partnerství pro zemědělskou produktivitu a udržitelnost“ (dále jen „EIP“), se základním cílem - podporovat konkurenceschopné a udržitelné odvětví zemědělství.

Jedná se o nový přístup k výzkumu a inovacím, který měl přispět k intenzivnějšímu vytváření mostů mezi výzkumem a praxí. Díky aktivitám v rámci EIP dochází k propojování odborných znalostí a informačních zdrojů skrze sdružování subjektů veřejného a soukromého sektoru nejenom na úrovni EU, ale i na vnitrostátní a regionální úrovni.

Je podporována spolupráce mezi výzkumnými subjekty a nositeli inovativních podnětů/podnětů za účelem rychlého zlepšení stávajících existujících postupů nebo nalezení nových (lepších, efektivnějších) metod při řešení problémových situací nebo při zefektivňování výrobních postupů nejenom v zemědělsko-potravinářském komplexu.

O prvních zkušenostech se zakládáním operačních skupin napříč EU se dozvíte více z tohoto videa s českými titulky.


zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední
9.11.2020

Udržitelné a odolné zemědělství - inspirace z agroekologie PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

Tato brožura vznikla v rámci Evropského inovačního partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti (EIP-AGRI) a navazuje na práci několika pracovních skupin a seminářů EIP-AGRI. Brožura čerpá ze zkušeností a poznatků několika operačních skupin EIP-AGRI a dalších inovativních projektů a sítí, které zkoumají možnosti rozvoje zemědělsky, environmentálně a ekonomicky přínosných agroekologických postupů pro evropské zemědělství a lesnictví.


8.10.2020

Operační skupiny - Proměňte svůj inovační nápad v realitu II. PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Brožura byla vydána s mottem „Pracujeme společně na skutečných řešeních - získáváme praktické zkušenosti". Navazuje na předcházející publikaci „Operační skupiny – Proměňte svou myšlenku v inovaci - I.“ a seznamuje se zahájením činnosti operačních skupin na našem území, s praktickými zkušenostmi se spoluprací mezi zemědělskými podniky a výzkumnými pracovišti a se zajímavými projekty v zahraničí.


4.8.2020

Podpora inovací v zemědělství a agrolesnictví v Evropě

Informativní video o podpoře inovací přes operační skupiny EIP vytvořené EIP-AGRI zemědělství a inovace.


20.11.2019

Inspirativní video EIP-AGRI: Výzva AGRI: úrodnost půdy díky ukládání uhlíku

Alfred Grand je jedním ze zemědělců zapojených do projektu operační skupiny BIOBO, který je zaměřen na zlepšování výnosů a tvorbu humusu v půdě prostřednictvím redukovaného obdělávání půdy a hnojení organickými hnojivy.


4.11.2019

Agrinnovation (2018) PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 30 MB)

Časopis Agrinnovation přináší novinky z oblasti Evropského inovačního prostředí z celé EU.


10.10.2017

Infotýden Programu Horizon 2020 na Společenské výzvy 2 vyhlašované v roce 2018

Registrace na tuto akci konanou v Bruselu byla právě zahájena.


18.9.2017

Informační přehled - Ziskovost trvalých travních porostů PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 648 KB)

20 expertů Odborné pracovní skupiny (Focus Group) EIP-AGRI pro ziskovost trvalých travních porostů (TTP) hodnotilo současnou situaci trvalých travních porostů v Evropě a zkoumalo inovativní způsoby k udržitelnému zvyšování jejich produktivity.


18.9.2017

Informační přehled - Voda & zemědělství: adaptační strategie na úrovni farmy PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 601 KB)

Jaké adaptační strategie (strategie přizpůsobení se změně klimatu) již existují nebo mohou být vypracovány za účelem vypořádání se s nedostatkem vody? V Odborné pracovní skupině EIP-AGRI pro vodu a zemědělství se spojilo nad tímto tématem 19 expertů.zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední