přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

EIP - Evropské inovační partnerství

Evropská komise zahájila v roce 2012 nové aktivity pod jednotným názvem „Evropské inovační partnerství pro zemědělskou produktivitu a udržitelnost“ (dále jen „EIP“), se základním cílem - podporovat konkurenceschopné a udržitelné odvětví zemědělství.

Jedná se o nový přístup k výzkumu a inovacím, který měl přispět k intenzivnějšímu vytváření mostů mezi výzkumem a praxí. Díky aktivitám v rámci EIP dochází k propojování odborných znalostí a informačních zdrojů skrze sdružování subjektů veřejného a soukromého sektoru nejenom na úrovni EU, ale i na vnitrostátní a regionální úrovni.

Je podporována spolupráce mezi výzkumnými subjekty a nositeli inovativních podnětů/podnětů za účelem rychlého zlepšení stávajících existujících postupů nebo nalezení nových (lepších, efektivnějších) metod při řešení problémových situací nebo při zefektivňování výrobních postupů nejenom v zemědělsko-potravinářském komplexu.

O prvních zkušenostech se zakládáním operačních skupin napříč EU se dozvíte více z tohoto videa s českými titulky.


20.11.2019

Inspirativní video EIP-AGRI: Výzva AGRI: úrodnost půdy díky ukládání uhlíku

Alfred Grand je jedním ze zemědělců zapojených do projektu operační skupiny BIOBO, který je zaměřen na zlepšování výnosů a tvorbu humusu v půdě prostřednictvím redukovaného obdělávání půdy a hnojení organickými hnojivy.


4.11.2019

Agrinnovation (2018) PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 30 MB)

Časopis Agrinnovation přináší novinky z oblasti Evropského inovačního prostředí z celé EU.


10.10.2017

Infotýden Programu Horizon 2020 na Společenské výzvy 2 vyhlašované v roce 2018

Registrace na tuto akci konanou v Bruselu byla právě zahájena.


18.9.2017

Informační přehled - Ziskovost trvalých travních porostů PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 648 KB)

20 expertů Odborné pracovní skupiny (Focus Group) EIP-AGRI pro ziskovost trvalých travních porostů (TTP) hodnotilo současnou situaci trvalých travních porostů v Evropě a zkoumalo inovativní způsoby k udržitelnému zvyšování jejich produktivity.


18.9.2017

Informační přehled - Voda & zemědělství: adaptační strategie na úrovni farmy PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 601 KB)

Jaké adaptační strategie (strategie přizpůsobení se změně klimatu) již existují nebo mohou být vypracovány za účelem vypořádání se s nedostatkem vody? V Odborné pracovní skupině EIP-AGRI pro vodu a zemědělství se spojilo nad tímto tématem 19 expertů.





21.8.2017

Operační skupiny - Proměňte svou myšlenku v inovaci I. PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 522 KB)

Brožura byla vydána s mottem „Pracujeme společně na skutečných řešeních". Představuje základní informace o operačních skupinách a Evropském inovačním partnerství vůbec.


17.7.2017

Operační skupiny - Proměňte svou myšlenku v inovaci PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Tato brožura byla vytvořena v rámci Evropského inovačního partnerství „Zemědělská produktivita a udržitelnost“ (EIP-AGRI), které bylo založeno Evropskou komisí za účelem urychlení inovací v odvětví zemědělství a lesnictví propojením výzkumu a praxe.