přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

okres Jičín - Poučení o dotacích a podporách v roce 2014

Datum: 17.4.2014  9:00 – 14:00
Místo konání: Kulturní dům ve Valdicích, nám. Míru 25
Organizátor: Okresní agrární komora Jičín
Kontakt: Ing. Hana Svatoňová mobil: 777 000 148 , email: oakjc@myboxcz
Tématické zaměření akce: zemědělské dotace a podpory v roce 2014
Cílová skupina: zemědělská a odborná veřejnost
Kategorie: Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)
GPS: 50.4558231N, 15.3866372E

Cílem semináře je seznámit účastníky se zemědělskými dotacemi a podporami v roce 2014. Prezence je od 8.30 hod..

Program

  1. Informace k programu rozvoje venkova - aktuální stav implementace programu, úspěšně realizované projekty v regionu - Ing. Pavel Kuchař, SZIF Jičín
  2. Plánované aktivity Celostátní sítě pro venkov v roce 2014 - připravované akce pro rok 2014 - Ing. Pavel Kuchař, SZIF Jičín
  3. Novinky v dotacích Programu rozvoje venkova pro rok 2014 - možnosti dotačních titulů, chyby žadatelů při podávání žádostí o dotace (zkušenosti z kontrol), výměna zkušeností při získávání dotací z PRV - Ing. Pavel Kuchař, SZIF Jičín
  4. Aktuální informace ke stavu příprav společné zemědělské politiky po roce 2014 - srovnání se stávajícím programovým obdobím - Ing. Marcela Beranová, akreditovaný poradce MZe
  5. Správná zemědělská praxe - standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu v rámci opatření osy II. PRV - Ing. Marcela Beranová, akreditovaný poradce MZe
  6. Integrovaná ochrana rostlin - povinná pravidla pěstování polních plodin a kontrolní body - Ing. Jiří Jůzl, UKZÚZ Havlíčkův Brod
  7. Jednotná žádost 2014 - Ing. Pavel Kuchař, SZIF Jičín
  8. Různé, diskuse
 

Přílohy

Fotogalerie

Novinky

Registry a aplikace

Kalendář