přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Realizace pozemkové úpravy prostřednictvím PRV v obci Křižovatka 29.6.2011

24.1.2012

Setkání CSV Křižovatka 29.6.2011

Pracovního setkání CPSV k tématu „Realizace pozemkové úpravy prostřednictvím PRV v obci Křižovatka se zúčastnilo celkem 38 partnerů sítě a zástupců obcí.

Setkání zahájil Ing. Vratislav Vaigelt – ředitel KAZV Karlovarský kraj a po přivítání účastníků je seznámil s cíli a úkoly sítě, s plánem a s finančním rozpočtem akcí na letošní rok. Dále přednášel na téma věcné zaměření pořádaných pracovních setkání a s harmonogramem příjmu žádostí o dotaci u projektových opatření PRV 2.11.

P. Jan Strachota – starosta obce Křižovatka – příklady dobré praxe  PRV.  Seznámil přítomné s  projekty z fondů EU, které byly v obci zrealizovány od r. 2007.

Bc. Václav Suda , AZV Karlovy Vary – soutěž vesnice roku 2011 – zlatá stuha byla udělena obci Vintířov (okres Sokolov) – vítězi krajského kola. U příležitosti 10.výročí založení Karlovarského kraje byla vyhlášena soutěž „vesnice desetiletí“, kdy 1. místo obsadila obec Merklín (okres Karlovy Vary)

Mgr. Olga Valentová  - PÚ Cheb – realizace pozemkové úpravy prostřednictvím PRV ČR, kdy pozemkové úpravy navrhují nové uspořádání pozemků a součástí je plán společných zařízení, což jsou např. polní, lesní cesty, suché poldry atd.

Ing. Daniel  Andrlík – Asistenční centrum Cheb – dotační možnosti pro města a obce v r. 2011.

Na závěr si  účastníci prohlédli realizované projekty z fondů EÚ v obci Křizovatka.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem