přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Pracovní skupina Vliv činnosti člověka na krajinu českého venkova s důrazem na vodní režim a zadržování vody v krajině

Tematická pracovní skupina "Vliv činnosti člověka na krajinu českého venkova s důrazem na vodní režim a zadržování vody v krajině" byla ustanovena v souladu s krajským plánem Celostátní sítě pro venkov Ústeckého kraje a schválena na jednání Koordinačního výboru Sítě dne 12.1.2010.

Mezi hlavní cíle a problémy, kterými se TPS bude zabývat patří:

  • zadržování vody v krajině s důrazem na aktivity typu: hospodaření zemědělců, lesníků, správců toků, vodních ploch apod.,
  • údržba krajnic a příkopů silnic, údržba zeleně kolem silnic,
  • údržba kolem rigolů a vodních toků, melioračních struh, ochrana pásem kolem toků apod.,
  • vliv veřejné správy, územního plánování obcí, orgánů ochrany přírody, apod. na využívání území.