přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Studie "Řešení obnovy zemědělské půdy v rámci rekultivací v Ústeckém kraji"

Studie vznikla na základě jednání TPS, na němž byla, v rámci řešení vodního režimu v krajině, nastolena i otázka rekultivací. Studie obsahuje vědecké řešení problematiky krajiny s ohledem na vodní režim a kvalitu půdy v rekultivovaných územích.

Rok vydání:2014
Cílová skupina:členové TPS, státní správa, zemědělci, majitelé půdy a další
Tématické oblasti: Půda a evidence půdy

Vydaný materál je zaměřen na hodnocení modelové lokality Malé Březno, zemědělsky rekultivované vnější výsypky lomu Vršany, kde byl proveden podrobný půdní průzkum, byla vyhodnocena kvalita půdy a popsána problematika bonitace antropozemí v kontextu s platným systémem hodnocení půdy v České republice a návrhem na rozšíření kódu bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) určených právě pro tyto půdy.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem