přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Novinky v legislativě

V této sekci naleznete podrobné informace o nově přijatých právních předpisech připravených Ministerstvem zemědělství podle termínu jejich účinnosti.


zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední16.5.2017

Nové právní předpisy platné od 1. 6. 2017

Novela vyhlášky o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení


31.3.2017

Nové právní předpisy platné od 1. 4. 2017

Nová prováděcí vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství


7.2.2017

Nové právní předpisy platné od 1. 4. 2017

Změna vinařského zákona


2.2.2017

Nové právní předpisy platné od 1. 3. 2017

Novely 3 dotačních nařízení vlády k Programu rozvoje venkova 2014–2020


5.1.2017

Nové právní předpisy platné od 1. 1. 2017

Novela vyhlášky č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků13.12.2016

Nové právní předpisy platné od 1. 1. 2017

Novela vyhlášky č. 89/2006 Sb., o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy


22.11.2016

Nové právní předpisy platné od 15. 11. 2016

Mimořádné podpory na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby


1.11.2016

Nové právní předpisy platné od 1. 11. 2016

Novela nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu


31.10.2016

Nové právní předpisy platné od 1. 11. 2016

Novela nařízení vlády k provádění opatření společné organizace trhu v oblasti vinohradnictví a společné organizace trhu s ovocem a zeleninou


27.9.2016

Nové právní předpisy platné od 1. 10. 2016

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 314/2016 Sb., o uznávání organizací producentů a sdružení organizací producentů k provádění společné organizace trhu s vybranými zemědělskými produkty a o změně nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků. Účinnosti nabývá 1. 10. 2016.


13.9.2016

Nové právní předpisy platné od 1. 1. 2017

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 289/1997 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění pozdějších předpisů. Účinnosti nabývá 1. ledna 2017.


30.8.2016

Nové právní předpisy platné od 7. 9. 2016

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 261/2016 Sb., o tabákových výrobcích, která nabývá účinností od 7. 9. 2016.


25.7.2016

Nové právní předpisy platné od 1. 8. 2016

Ve Sbírce zákonů jsou aktuálně publikované nové právní předpisy Ministerstva zemědělství, které jsou účinné od 1. 8. 2016.


4.7.2016

Nové právní předpisy platné od 1. 7. 2016

Ve Sbírce zákonů jsou aktuálně publikované nové právní předpisy Ministerstva zemědělství, které jsou účinné od 1. 7. 2016.


17.6.2016

Nové právní předpisy platné od 1. 8. a 7. 9. 2016

Ve Sbírce zákonů jsou aktuálně publikované nové právní předpisy Ministerstva zemědělství, které jsou účinné od 1. 8. 2016 nebo od 7. 9. 2016.


29.2.2016

Nové právní předpisy platné od 1. 3. 2016

Novela vyhlášky o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření háďátka bramborového a háďátka nažloutlého


29.1.2016

Nové právní předpisy platné od 1. 2. 2016

Novela vyhlášky o opatřeních pro tlumení aviární influenzy


18.1.2016

Nový právní předpis platný od 18. 1. 2016

Novela vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem


29.12.2015

Nové právní předpisy platné od 1. a 15. 1. 2016

Ve Sbírce zákonů je aktuálně publikováno několik prováděcích právních předpisů Ministerstva zemědělství, které jsou účinné od 1. 1. 2016 nebo od 15. 1. 2016.


14.12.2015

Nový právní předpis platný od 15. 12. 2015

Novela nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství


18.11.2015

Nové právní předpisy platné od 24. 11. 2015

Nová vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o krmivech


7.8.2015

Nové právní předpisy platné od 1. 9. 2015

Novela vyhlášky o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky


30.7.2015

Nové právní předpisy platné od 1. 8. 2015

Ve Sbírce zákonů je aktuálně publikováno nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, s účinností od 1. 8. 2015.


28.7.2015

Nové právní předpisy platné od 1. 8. 2015

Ve Sbírce zákonů je aktuálně publikováno nařízení vlády č. 179/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 8. 2015.


15.7.2015

Nová vyhláška a zrušení nařízení vlády

Ve Sbírce zákonů je aktuálně publikována nová vyhláška č. 172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení, s účinností od 1. 8. 2015. Tato nová vyhláška plně nahrazuje stávající vyhlášku č. 320/2014 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení ve vztahu k některým druhům potravin.


1.7.2015

Nové právní předpisy platné od 1. 7. 2015

Nové nařízení vlády o náležitostech průvodních dokladů pro přepravu vinařských produktů na území České republiky


23.6.2015

Nové právní předpisy platné od 1. 7. 2015

Nová vyhláška o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly


23.6.2015

Nové právní předpisy platné od 24. 6. 2015

Novela vyhláška o požadavcích pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony


14.5.2015

Nové právní předpisy platné od 13. 5. 2015

Nařízení vlády č. 113/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, a další související nařízení vlády.


11.5.2015

Nové právní předpisy platné od 1. května 2015

Vyhláška č. 64/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů
4.3.2015

Nové právní předpisy platné od března 2015

Od 1. března platí nová vyhláška o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, která navazuje na novelu veterinárního zákona.


7.1.2015

Nové právní předpisy platné od prosince 2014 a ledna 2015

Informace o nově přijatých právních předpisech v působnosti Ministerstva zemědělství (MZe), které jsou účinné od 29. 12. 2014 a od 1. 1. 2015

zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední