přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vydání rozhodnutí o povolení k provozování pěstitelské pálenice

Kontakt:

Ing. Zdeněk Švec
zdeneksvec@mzecz {ZdenekSvec@mzecz}

Zodpovědný útvar:

Ministerstvo zemědělství ČR
Odbor potravinářský

Základní informace k životní situaci

Rozhodnutí o povolení k provozování pěstitelské pálenice musí mít každá fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu provádět pěstitelské pálení jako službu pěstitelům ovoce v souladu se zákonem o lihu a dalšími souvisejícími předpisy pro oblast výroby lihu a potravin.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba popř. osoba zplnomocněná žadatelem.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí, které jsou dány zákonem o lihu a zákonem o správních poplatcích.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti o vydání povolení k provozování pěstitelské pálenice v souladu s požadavky ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 61/1997 Sb., o lihu, ve znění pozdějších předpisů.

Na které instituci životní situaci řešit

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S příslušným pracovníkem Odboru potravinářského (18120) Ministerstva zemědělství Ing. Zdeňkem Švecem, tel.: 221 812 795, e-mail: zdeneksvec@mzecz

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Písemná žádost (průvodní dopis - forma není stanovena) o vydání povolení k provozování pěstitelské pálenice (pro sumarizaci informací je možno použít vzor uvedený v příloze), musí v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 61/1997 Sb., o lihu, ve znění pozdějších předpisů, jako své přílohy dále obsahovat:

  • nákres a popis výrobního zařízení pěstitelské pálenice,
  • technickou dokumentaci výrobního zařízení pěstitelské pálenice,
  • doklad o vlastnickém či jiném užívacím právu k výrobnímu zařízení pěstitelské pálenice.

 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

K žádosti je nutno přiložit kolkovou známku v hodnotě 1 000,- Kč (položka č. 92 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Postupuje se standardně podle správního řádu a předpisů Ministerstva zemědělství; lhůta činí 30 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Pro samotné provozování pěstitelského pálení je dále nutno mít živnostenské oprávnění se zapsanou volnou živností "Pěstitelské pálení" (vydá příslušný živnostenský úřad) a být registrován jako plátce spotřební daně z lihu u místně příslušného celního úřadu (následně po získání povolení MZe).

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci lze řešit podáním žádosti prostřednictvím tzv. datové schránky v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. V tomto případě je ovšem nutno zaslat či jinak doručit kolek v hodnotě 1 000,-.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Žádost může v rámci správního řízení být zamítnuta v případě, nesplňuje-li ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 61/1997 Sb., o lihu, ve znění pozdějších předpisů, nebo nebyl zaslán kolek v hodnotě 1 000,- dle zákona o správních poplatcích. V tomto případě je účastník řízení vyzván k doplnění žádosti. Jestliže jsou dodatečně příslušnému odboru poskytnuty podklady, které jsou v souladu se zákonem o lihu a zákonem o správních poplatcích, je povolení vydáno.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Při nelegální výrobě lihu mohou být uplatněny postihy zejména podle zákona o lihu (§ 17 odst. 1 písm. h), zákona o spotřebních daních, živnostenského zákona a dalších s výrobou a uváděním lihu a potravin na trh souvisejících předpisů.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Popis byl naposledy aktualizován

29.3.2019

Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

Související předpisy:

Předpisy, dle kterých se postupuje: