přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
17.2.2016

Informační leták "Bezpečnost geneticky modifikovaných potravin a krmiv" PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal informační leták týkající se bezpečnosti geneticky modifikovaných potravin a krmiv.


18.1.2016

Označování potravin - průvodce pro spotřebitele PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 497 KB)


28.3.2013

Výživa a zdraví PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

Informační centrum bezpečnosti potravin vydalo publikaci o zdravé výživě a životním stylu.


28.3.2013

Jíme zdravě a s chutí PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

Informační centrum bezpečnosti potravin vydalo nový pracovní sešit pro 1. stupeň ZŠ.


28.3.2013

Průvodce světem potravin PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Informační centrum bezpečnosti potravin vydalo novou publikaci pro spotřebitele.


5.10.2012

Zpráva o činnosti systému rychlého varování pro potraviny a krmiva v České republice za rok 2011 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 873 KB)

Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (Rapid Alert System for Food and Feed - RASFF) slouží pro sdílení informací o přímých nebo nepřímých rizicích ohrožujících zdraví lidí, zvířat a životní prostředí, která pocházejí z potravin nebo krmiv. Hlášení vyměňovaná systémem RASFF slouží zejména k zabránění uvedení rizikových potravin a krmiv do oběhu, případně jejich stažení ze společného evropského trhu.


5.10.2012

Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu MZe v roce 2011 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Každoroční sledování cizorodých látek v potravních řetězcích přináší ucelený pohled na zatížení agrárního a potravinářského sektoru jednotlivými kontaminanty. Monitorování je pro ČR závazné a vychází z každoročních doporučení Evropské komise k získání srovnatelných dat v daných oblastech, která slouží buď k tvorbě limitů u látek, u nichž limity stanoveny zatím nejsou, nebo k mapování výskytu určitých látek na území EU.


5.10.2012

GMO BEZ OBALU PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Problematika GMO je stále na evropské úrovni kontroverzním tématem, které ne vždy je prezentováno nezaujatě a s ohledem na dosavadní vědecky podložené studie. Proto odbor bezpečnosti potravin inicioval vznik této publikace.