přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Správná hygienická a výrobní praxe

Správnou hygienickou praxí se rozumí dodržování všech právem upravených hygienických požadavků, uplatnění hygienických pravidel a povinností v procesu výroby potraviny a při jejím uvádění do oběhu. Na základě přímo aplikovatelného předpisu Evropského Společenství členské státy podporují vypracování vnitrostátních pokynů pro správnou hygienickou praxi a pro používání zásad HACCP.

Na základě přímo aplikovatelného předpisu Evropské Unie členské státy podporují vypracování vnitrostátních pokynů pro správnou hygienickou praxi a pro používání zásad HACCP. Ministerstvo zemědělství zveřejňuje pravidla správné hygienické praxe ve Věstníku Ministerstva zemědělství České republiky a v české technické normě.

V této sekci naleznete seznam platných příruček správné výrobní a hygienické praxe a, v případě že nejsou zpracovány formou české státní normy, také jejich znění. Používání těchto příruček je pro provozovatele potravinářských podniků dobrovolné.


zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední
7.6.2017

Oznámení Komise o Pokynech pro řešení mikrobiologických rizik

Oznámení Komise o Pokynech pro řešení mikrobiologických rizik u čerstvého ovoce a zeleniny v prvovýrobě prostřednictvím správné hygieny (2017/C 163/01), publikované v Úředním věstníku EU, C163 ze dne 23. května 2017. Účelem těchto pokynů je, poskytnout pěstitelům vodítko, jak čelit mikrobiologickým rizikům pro bezpečnost potravin uplatňováním správné zemědělské praxe a správné hygienické praxe v prvovýrobě (tj. při pěstování, sklizni a po sklizni) čerstvého ovoce a zeleniny, které se prodávají zákazníkům v syrovém stavu (nezpracované) nebo jen minimálně zpracované (tj. umyté, tříděné, balené).


7.6.2017

Vodítka pro správnou hygienickou praxi při výrobě klíčků a naklíčených semen

Vodítka pro správnou hygienickou praxi při výrobě klíčků a naklíčených semen. Jedná se o vodítka vypracovaná asociací European Sprouted Seeds Association (ESSA), která úzce spolupracuje s Evropskou Komisí. Vodítka jsou určena výrobcům klíčků a naklíčených semen.


5.2.2008

Příručka správné výrobní a hygienické praxe (GMP/GHP) výroby minerálních vod DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 703 KB)

Pravidla správné výrobní a hygienické praxe pro minerální a minerální ochucené vody - příručka je určena producentům minerálních a ochucených minerálních vod a výrobcům příbuzných odvětví. Představuje standard, který by měl být při výrobě dodržován. Představuje také výklad legislativních povinností v podmínkách výroby minerálních vod a ochucených minerálních vod.


22.6.2005

Pravidla správné výrobní a hygienické praxe pro výrobce chleba a běžného pečiva

příručka uvádí přehled hlavních nebezpečí vyskytujících se při výrobě chleba a běžného pečiva, při veškerých manipulacích s výrobky a opatření k předcházení vzniku nebezpečí. Zásady správné výrobní praxe uvedené v této příručce tvoří obecný rámec těchto činností a procesů.


21.6.2005

Pravidla správné výrobní a hygienické praxe pro výrobce těstovin DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 96 KB)

Účelem příručky je poskytnout výrobcům těstovin přehled základních měřítek pro posouzení možných nebezpečí ve výrobní praxi, v jejichž důsledku by mohlo dojít k ohrožení zdravotní nezávadnosti výrobků. V příručce je uveden přehled hlavních nebezpečí vyskytujících se všeobecně při těstárenské výrobě veškerých manipulacích s výrobky a opatření k předcházení vzniku nebezpečí.
19.6.2005

Pravidla správné výrobní a hygienické praxe pro výrobu ovocných pomazánek a kompotů DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 238 KB)

pravidla se vztahují na výrobu ovocných výrobků, které jsou baleny v hermeticky uzavřených obalech a které jsou tepelně zpracovány před naplněním do obalů anebo po naplnění. Součástí příručky jsou základní požadavky na prostorové upořádání a na výrobní zařízení, jsou stanoveny postupy laboratorní kontroly a v příloze jsou uvedeny skupinové specifikace výrobků.


21.5.2004

Pravidla správné výrobní a hygienické praxe pro výrobce jedlé soli a solných výrobků DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 270 KB)

Pravidla správné výrobní a hygienické praxe pro výrobce soli a solných výrobků - účelem příručky je stanovit a popsat obecná pravidla, která musí být uplatněna při výrobě, skladování a přepravě soli a solných výrobků tak, aby byla dosažena shodami s hygienickými standardy a zdravotní nezávadnost a rovněž i shoda se standardy jakosti pro hotové výrobky.


20.5.2004

Pravidla správné výrobní a hygienické praxe pro výrobce krmných směsí DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 347 KB)

Pravidla správné výrobní a hygienické praxe pro výrobce krmných směsí - pravidla stanoví hygienické a výrobně technologické požadavky na výrobní prostory a zařízení výrobce, výrobní postupy při výrobě premixů a krmiv, skladování a dopravě komponentů a výrobků. Materiál obsahuje princip systému samokontroly založený na stanovení systému kontrolních kritických bodů založené na analýze rizika.

zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední