přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Koordinační skupina bezpečnosti potravin

Koordinace činností jednotlivých rezortů a dalších organizací.

Zajištění ochrany zdraví a podpory zájmů spotřebitele prostřednictvím bezpečných potravin vyžaduje vysokou míru spolupráce a koordinaci aktivit všech zainteresovaných vládních i nevládních institucí v rámci vymezených kompetencí.

V roce 2002 byla proto v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 10. prosince 2001 č. 1320 ke Strategii zajištění bezpečnosti (nezávadnosti) potravin v ČR ustavena meziresortní Koordinační skupina bezpečnosti potravin (KSBP). Jsou v ní zastoupeny ústřední orgány státní správy, příslušné orgány státního dozoru, spotřebitelské a profesní organizace. Pro podporu činnosti KSBP jsou podle potřeby vytvářeny pracovní skupiny k jednotlivým problematikám. Sekretariátem KSBP je odbor bezpečnosti potravin ministerstva zemědělství.

Úkolem KSBP je zejména koordinace činností jednotlivých rezortů a stanovení priorit v oblasti bezpečnosti potravin, zajištění vzájemné spolupráce na národní úrovni, posilování spolupráce s národními institucemi bezpečnosti potravin členských států EU a EFSA.

KSBP umožňuje zapojení zájmových svazů (Potravinářská komora, Agrární komora, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR) a nevládních organizací (spotřebitelská sdružení) do systému bezpečnosti potravin. Tato sdružení a organizace představují důležitý hlas producentů a spotřebitelů potravin a krmiv.

Konkrétní odpovědnost jednotlivých rezortů viz Systém bezpečnosti potravin v ČR.

 

Přílohy


zobrazit po
7.12.2009

Zápis ze 17. zasedání Koordinační skupiny bezpečnosti potravin DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 219 KB)

Zápis ze 17. zasedání Koordinační skupiny bezpečnosti potravin (KSBP) uskutečněného na MZe dne 3. dubna 2008.


2.11.2007

Zápis 16. ze zasedání Koordinační skupiny

Zápis z 16. zasedání Koordinační skupiny bezpečnosti potravin (KS), uskutečněného na MZe dne 8. října 2007.


3.5.2007

Zápis 15. ze zasedání Koordinační skupiny

Zápis z 15. zasedání Koordinační skupiny bezpečnosti potravin (KS), uskutečněného na MZe dne 14. března 2007.


31.5.2006

Zápis 13. ze zasedání Koordinační skupiny

Zápis z 13. zasedání Koordinační skupiny bezpečnosti potravin (KS), uskutečněného na MZe dne 11. května 2006.


23.2.2006

Zápis 12. ze zasedání Koordinační skupiny DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 78 KB)

Zápis z 12. zasedání Koordinační skupina bezpečnosti potravin (KS), uskutečněného na MZe dne 26. 1. 2006.


3.1.2006

Zápis 11. ze zasedání Koordinační skupiny

Zápis z 11. zasedání Koordinační skupiny bezpečnosti potravin (KS), uskutečněného na MZe dne 20. 10. 2005.


19.7.2005

Zápis 10. z jednání Koordinační skupiny DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 57 KB)

Zápis z 10. zasedání Koordinační skupiny bezpečnosti potravin (KS), uskutečněného na MZe dne 16. 6. 2005.


7.3.2005

Zápis 9. z jednání Koordinační skupiny

Zápis ze 9. zasedání Koordinační skupiny bezpečnosti potravin (KS), uskutečněného na MZe dne 22. 2. 2005.


7.2.2005

Zápis 7. z jednání Koordinační skupiny DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 32 KB)

Zápis ze 7. zasedání Koordinační skupiny bezpečnosti potravin (KS), uskutečněného na MZe dne 27. 2. 2004.


12.11.2004

Zápis 8. z jednání Koordinační skupiny DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 53 KB)

Zápis z 8. zasedání Koordinační skupiny bezpečnosti potravin (KS), uskutečněného na MZe dne 21. 10. 2004.

zobrazit po