přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Mineralogicko-chemická charakteristika fermentačních zbytků při výrobě bioplynu a možnosti jejich využití pro zlepšení vlastností půd (Brno 2014, závěrečná zpráva)

3.2.2015

Dokument se zaměřuje na vhodnost využitelnosti rentgenofluorescenční analýzy pro analýzu fermentačních zbytků z bioplynových stanic.

Hlavním cílem této práce je posouzení vhodnosti využitelnosti rentgenofluorescenční analýzy pro analýzu fermentačních zbytků z bioplynových stanic a vstupních surovin pro bioplynové stanice. Tato moderní metoda umožňuje stanovit koncentrace celé řady chemických prvků (Ag, As, Cu, Fe,  Hg, Mn, Ni, Pb, Se ad.). Práce dále uvádí princip této metody, postup přípravy vzorků a metodiku jejich měření.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem