přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin EFSA

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) má od roku 2005 své stálé sídlo v italské Parmě. Posláním úřadu je poskytovat nezávislá vědecká stanoviska, vědeckou a technickou podporu pro činnost Evropského společenství ve všech oblastech, které mají přímý nebo nepřímý vliv na bezpečnost potravin a krmiv. Tím má přispívat ke zvyšování důvěry spotřebitelů, hladkému fungování vnitřního trhu a k vysoké úrovni ochrany lidského zdraví, zdraví a pohody zvířat, zdraví rostlin a ochrany životního prostředí.

Více >


zobrazit po
25.5.2011

Zpráva o výsledcích monitorování reziduí veterinárních léků a jiných látek u živých zvířat a v živočišných produktech za rok 2009

Evropská komise požádala, v souladu s článkem 31 Nařízení EP a Rady č. 178/2002, Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) o sumarizaci výsledků sledování reziduí u živých zvířat a v živočišných produktech, které proběhlo v členských státech Evropské unie za rok 2009.


25.5.2011

Zpráva o výsledcích monitorování reziduí veterinárních léků a jiných látek u živých zvířat a v živočišných produktech za rok 2009

Evropská komise požádala, v souladu s článkem 31 Nařízení EP a Rady č. 178/2002, Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) o sumarizaci výsledků sledování reziduí u živých zvířat a v živočišných produktech, které proběhlo v členských státech Evropské unie za rok 2009.


25.5.2011

Vodítka pro výběr komparátorů pro hodnocení rizik GM rostlin, potravin a krmiv

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zveřejnil aktualizovaná vodítka pro hodnocení rizik geneticky modifikovaných (GM) rostlin a z nich získaných potravin a krmiv.


18.5.2011

Stanovisko EFSA zhodnocující novou studii o biologické dostupnosti hliníku v potravinách

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) byl požádán o zhodnocení nové studie o biologické dostupnosti hliníku z několika aluminiových směsí u potkanů. EFSA byl dotázán, zda by vědecké údaje poskytnuté ve studii mohly vést k revizi hodnocení bezpečnosti hliníku provedené EFSA v roce 2008. EFSA dospěl ve svém stanovisku, zveřejněném 17. května 2011 k závěru, že studie není důvodem opětného zvážení předchozího hodnocení bezpečnosti hliníku.


18.5.2011

Stanovisko EFSA zhodnocující novou studii o biologické dostupnosti hliníku v potravinách

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) byl požádán o zhodnocení nové studie o biologické dostupnosti hliníku z několika aluminiových směsí u potkanů. EFSA byl dotázán, zda by vědecké údaje poskytnuté ve studii mohly vést k revizi hodnocení bezpečnosti hliníku provedené EFSA v roce 2008. EFSA dospěl ve svém stanovisku, zveřejněném 17. května 2011 k závěru, že studie není důvodem opětného zvážení předchozího hodnocení bezpečnosti hliníku.


16.5.2011

Vodítka pro hodnocení rizik nanomateriálů v potravinách a krmivech

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), který sleduje vývoj v oblasti nanotechnologií v souvislosti s potravinami a krmivy již od roku 2006, zveřejnil vodítka k hodnocení rizik týkajících se možných rizik plynoucích z aplikace nanovědy a nanotechnologií v potravinách, krmivech a pesticidy.


16.5.2011

Vodítka pro hodnocení rizik nanomateriálů v potravinách a krmivech

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), který sleduje vývoj v oblasti nanotechnologií v souvislosti s potravinami a krmivy již od roku 2006, zveřejnil vodítka k hodnocení rizik týkajících se možných rizik plynoucích z aplikace nanovědy a nanotechnologií v potravinách, krmivech a pesticidy.


4.5.2011

Tři připomínková řízení ke zdravotním tvrzením

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) uveřejnil dne 26. 4. 2011 tři návrhy směrnic týkajících se vědeckých požadavků na zdravotní tvrzení, která se zaměřují na:regulaci chuti, hmotnosti a koncentrace glukózy v krvi; antioxidanty, oxidační poškození a kardiovaskulární zdraví a třetí na zdraví kostí, kloubů a dutiny ústní.


20.4.2011

EFSA otevírá veřejnou konzultaci k návrhu vědeckého stanoviska o testování genotoxicity

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zahájil veřejnou konzultaci k návrhu stanoviska Vědeckého výboru EFSA o testování genotoxicity.


20.4.2011

Zpráva o výsledcích monitoringu výskytu akrylamidu v potravinách v letech 2007 - 2009

Zpráva, která shrnuje údaje za období 2007 – 2009, je třetí ze série zpráv EFSA, které mají napomoci Evropské komisi a členským státům Evropské unie zjistit, zda dobrovolná opatření, která přijal potravinářský průmysl ke snížení obsahu akrylamidu v potravinách, byla úspěšná či nikoliv. EFSA současně provedl odhad expozice, což umožnilo zjistit, jak změny obsahu akrylamidu v různých typech potravin ovlivnily celkové množství akrylamidu, které lidé přijímají ve stravě.

zobrazit po