přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
26.3.2020

Dopad afrického moru prasat a COVID-19 na čínský trh s vepřovým masem

Čína jakožto největší spotřebitel a dovozce vepřového masa nesla těžce následky epidemie afrického moru prasat, který zdecimoval tamější chovy a způsobil až 55% ztrátu z celkového počtu chovů. Ceny vepřového masa se díky tomu koncem roku 2019 vyšplhaly oproti roku 2018 na dvojnásobek.


19.3.2020

Exportéři musí při vývozu do Číny počítat s komplikacemi

Čínská vláda v reakci na vypuknutí nákazy COVID-19 nepřijala opatření, která by vedla k omezení mezinárodního agrárního obchodu, exportéři však musí počítat s komplikacemi způsobenými výpadkem pracovních sil, nižší úrovni produkce a narušením logistických řetězců.


9.4.2018

Parafování bilaterálního protokolu o vývozu českého sladu do ČLR

11. března 2018 byl v Praze mezi Ministerstvem zemědělství ČR a čínským úřadem pro kontrolu kvality AQSIQ (General Administartion of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People´s Republic of China) slavnostně parafován text bilaterálního protokolu o vývozu českého sladu do ČLR.


8.3.2018

Schválení nových českých mlékáren pro vývoz do ČLR

17.02.2018 Čínská agentura CNCA (Certification and Accreditation Administration of the Poeple´s Republic of China) přidala na seznam registrovaných mlékárenských závodů schválených k vývozu mléčných produktů do ČLR další dvě české mlékárny.


19.1.2018

Nové administrativní posuny v českých žádostech o vývoz zemědělských produktů do ČLR

V průběhu posledních tří měsíců došlo k několika administrativním posunům v řadě českých žádostí o vývoz vybraných zemědělských produktů. Nejvýznamnější je bezesporu informace, že v dubnu 2018 ČR navštíví čínská expertní mise, která bude mít za úkol vypracovat doporučení pro vyškrtnutí ČR ze seznamu zemí s nebezpečím nemoci BSE.


19.1.2018

Nová čínská regulatorní opatření týkající se potravinových obalů a prostředků určených pro styk s potravinami by mohla zkomplikovat situaci exportérům

V průběhu roku 2017 byla čínskou stranou přijata nová nařízení regulující některé chemické příměsi resp. škodlivost materiálů pro výrobu potravinových obalů a prostředků určených pro styk s potravinami.


30.11.2017

ČLR od 1. 12. 2017 snižuje dovozní cla na vybrané spotřební zboží vč. některých potravin

Opatření se týká například vybraných textilních produktů, kosmetiky, farmaceutik, ale i některých potravin. Seznam dotčených produktů obsahuje celkem 187 položek, z toho položky 1-33 jsou potraviny a nápoje (viz neoficiální překlad seznamu v příloze).


27.11.2017

Nové příležitosti k exportu dřeva a dřevařských výrobků do ČLR

ČLR je největší importér a druhý největší spotřebitel dřeva na světě. V roce 2016 dovezla cca 120 milionů m3 dřeva a dřevařských výrobků („timber products“; viz statistické tabulky níže), přičemž v roce 2017 se předpokládá překonání tohoto čísla. Především dovoz měkkého dřeva („softwood“ resp. dřevo jehličnatých stromů) roste v posledních letech nejvíce a minimálně po několik následujících let se počítá s pokračováním tohoto trendu.


26.10.2017

Významný krok na cestě ke schválení vývozu českého hovězího masa

25. 10. 2017 úřad AQSIQ informoval ČR o záměru vyslat expertní misi zaměřenou na BSE (Bovine Sponingform Encefalopathy) do ČR. Výsledek mise rozhodne o vymazání ČR ze seznamu zemí se zvýšeným nebezpečím BSE, což je klíčový krok a nezbytná podmínka k umožnění následné žádosti o schválení pro vývoz hovězího masa do ČLR.


26.10.2017

Úspěšný postup žádosti o schválení vývozu českého sladu do finální fáze vyjednávání

13.10.2017 ČR obdržela od odpovědného čínského úřadu AQSIQ (General Administration for Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People´s Republic of China; kontrolní úřad na úrovni ministerstva, který má v pravomoci schvalování žádostí o export potravin a zem. výrobků do ČLR) návrh bilaterálního protokolu pro dovoz českého sladu (z jarního ječmene) do ČLR.

zobrazit po