přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Včelařství

Chov včel patří k významnému odvětví zemědělství. Včela medonosná, jako univerzální opylovatel, zajišťuje nejenom opylení hmyzosnubných rostlin, ale velmi významně se podílí na zachování biodiverzity krajiny.

Podle vědeckého doporučení optimální stav včelstev byl v návaznosti na zemědělské kultury a členitosti krajiny České republiky stanoven na 700 tisíc včelstev.

V devadesátých letech 20. století došlo na území České republiky k významnému snížení stavů včelstev a počtu včelařů, způsobenému, na rozdíl od okolních států, důvody ekonomickými nikoliv zdravotními. Stavy včelstev se díky podpoře od státu i ze strany Evropské unie stabilizoval a postupně dochází k jejich navyšování.

V letech 2014 a 2015 se stavy pohybovaly na úrovni 580 tisíc včelstev a  chovatelů včel bylo v ČR kolem 49 tisíc. Průměrně chová jeden včelař 12 včelstev.

Legislativně je včelařství ošetřeno celou řadou zákonných norem. Především se jedná o zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně navazujících prováděcích vyhlášek k těmto zákonům.

Jak začít včelařit – odkaz na www stránky Českého svazu včelařů, z.s.

 


zobrazit seznam dalších článků

Novinky

Strategické cíle ve včelařství do roku 2030

  • Stabilizace počtu včelstev na území ČR

  • Podpora rovnoměrného rozmístění včelstev v krajině

  • Zajištění biologické rovnováhy v opylení rostlin

  • Podpora přísunu včelstev k zemědělským plochám

Více informací

Související odkazy

Registry a aplikace

Kalendář