přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Včelařství

Chov včel patří k velmi významnému odvětví zemědělství. Podle vědeckého doporučení optimální stav včelstev byl v návaznosti na zemědělské kultury a členitost krajiny stanoven na 700 tisíc včelstev, které by zajišťovaly opylování hmyzosnubných rostlin.

 

Stavy včelstev se po značných výkyvech v roce 2006 stabilizovaly na současný stav 525 560 včelstev, což je oproti optimu o 25% nižší stav. Od roku 1990, kdy bylo v ČR chováno nejvíce včelstev, a to 808 000, poklesl do konce roku 2006 stav včelstev o 35 %. Díky národním dotacím a dotacím kofinancovaným z prostředků Evropské unie se podařilo stavy včelstev alespoň stabilizovat. Počty včelařů se v roce 2006 pohybovaly okolo 47 468. V devadesátých letech 20. století došlo v České republice k významnému snížení stavů včelstev a počtu včelařů způsobenému převážně ekonomickými důvody.

Legislativně je včelařství řešeno  zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


8.4.2016

Medová snídaně s Ministerstvem zemědělství

Medové snídaně letos proběhnou na školách po celé republice. Dosud se do projektu přihlásily asi čtyři desítky škol a další mají možnost nejpozději do 30. dubna. Děti v rámci projektu přímo ve třídách dostanou k snídani chléb s máslem a medem. Během snídaně absolvují zábavně-naučnou přednášku, kterou zajišťují odborníci z řad Českého svazu včelařů.


7.4.2016

Kulatý stůl - světový den včel

Mezinárodní kulatý stůl na téma „20. květen Mezinárodní den včely – příležitost pro všechny“.


12.8.2013

Náhrady nákladů v souvislosti s morem včelího plodu

Náhrada nákladů a ztrát vzniklých v souvislosti s nebezpečnými nákazami.