přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Myslivost

Myslivost je považována za právně opodstatněnou činnost, jejíž náplní je dlouhodobé využívání a ochrana přírody a zvěře. Tvoří součást všech hospodářských činností prováděných člověkem v přírodě. V současné době se myslivecké hospodaření provádí na výměře cca 6 850 000 ha.

V rámci této výměry je uznáno 5 741 honiteb a 183 obor. Průměrná výměra honitby činí cca 1 200 ha. Předmětem mysliveckého hospodaření a ochrany je 69 druhů zvěře. Z toho je 33 druhů celoročně hájených a 36 druhů, které lze obhospodařovat lovem. Zvěř je považována za přírodní bohatství a její obhospodařování lovem lze provádět pouze za podmínek dodržení zásad trvale udržitelného hospodaření. Mezi tyto podmínky patří zejména udržování početních stavů na stavech, které nezpůsobují poškozování přírodního prostředí a ostatních hospodářských činností prováděných v přírodě a které současně zabezpečí biologickou reprodukci druhu a přirozená skladba populace respektující biologické zákonitosti volně žijících živočichů. Provádění myslivosti je historicky právně ochraňováno a v současné době upravuje tuto problematiku zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

Myslivost je na území České republiky vykonávána také jako zájmová činnost, které se věnuje na 100 000 osob. Podmínkou pro vykonávání myslivosti je splnění kvalifikačních předpokladů.


zobrazit seznam dalších článků