přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Modul pro žadatele o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích

8.11.2019

Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích mají žadatelé sestavovat v příslušné formulářové aplikaci (tzv. modulu) pro žadatele.

Pro práci v modulu musí být uživatel přihlášen do prostředí portálu eAGRI prostřednictvím účtu s plnohodnotným nebo omezeným přístupem. Plnohodnotný registrovaný přístup do portálu eAGRI využívají/využijí hlavně žadatelé, kteří kromě modulu pro žadatele v rámci portálu obsluhují i další aplikace či vyřizují jiné agendy ve vztahu k MZe (např. v rámci Portálu farmáře). Plnohodnotný registrovaný přístup umožňuje v modulu pro žadatele načítat informace o žadateli ze základních registrů. Tento přístup si žadatel zřizuje osobně na pracovištích Státního zemědělského a intervenčního fondu.

Žadatelé, kteří v prostředí eAGRI budou využívat pouze modul pro žadatele o finanční příspěvky, mohou využít omezený registrovaný účet. Tento účet neumožňuje načítání informací o žadateli ze základních registrů, což je v prostředí omezeného registrovaného účtu možné nahradit ručním vepsáním těchto údajů do žádosti, nebo načtením informací o žadateli (pokud má IČO) z evidence ARES. Omezený registrovaný účet si žadatel zřídí postupem uvedeným na odkazu http://eagri.cz/public/web/mze/registrovany-pristup/.

Oba způsoby přihlášení umožňují stejnou práci v prostředí modulu pro žadatele (s rozdílem pouze u načítání informací o žadateli ze základních registrů). Oba způsoby přihlášení rovněž umožňují vytvářet žádostí za osobu, která je vlastníkem účtu, i za jiné osoby.

Po zřízení registrovaného účtu do prostředí portálu eAGRI se žadatel do modulu pro žadatele přihlašuje prostřednictvím odkazu pod tímto článkem. Před zahájením práce v modulu pro žadatele se žadatel přihlašuje prostřednictvím odkazu na úvodní stránce modulu pro žadatele.

Ve vlastním modulu je možné požadované údaje vpisovat ručně, nebo kompletní data žádosti hromadně importovat pomocí XML souboru, nebo hromadným importem z XML souboru vložit data do soupisky dokladů a do přehledu těžby po porostních skupinách (bližší informace k tvorbě XML souborů zde: http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevky-na-kurovcove/xsd-sablona-pro-pripravu-xml-souboru-s.html.

V horní části obrazovky modulu pro žadatele je uživatelům k dispozici uživatelská příručka, která popisuje význam jednotlivých položek, očekávanou podobu údajů a také, zda je uvedení údajů povinné či nikoliv.

Před předáním dat žádosti krajskému úřadu je možné sestavu (formulář) žádosti zobrazit pouze s ochranným vodotiskem (po předání dat z žádosti krajskému úřadu se vodoznak již nezobrazuje).

Kontakty na technickou a metodickou podporu žadatelů při sestavování žádosti naleznete v modulu pro žadatele pod ikonou Podpora. 

Související odkazy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem