přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální rozsah podpor lesního hospodářství a myslivosti

21.8.2020

Lesní hospodářství a myslivost jsou z rozpočtu Ministerstva zemědělství podporovány prostřednictvím níže uvedených podpor.

Vlastníkům lesů, podnikatelům v lesním hospodářství a uživatelům honiteb jsou k dispozici tyto finanční příspěvky a podpůrné programy:

 • příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu MZe (k 1. 7. 2020 rozšířeny o příspěvek na zřizování nových oplocenek a o příspěvek na následnou péči o výsadby),
 • příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu krajů,
 • příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích (od 21. 7. do 18. 9. 2020 probíhá příjem žádostí od vlastníků NESTÁTNÍCH lesů za rok 2019, od 24. 8. do 16. 10. 2020 probíhá příjem žádostí od vlastníků STÁTNÍCH lesů za rok 2019),
 • příspěvky na vybrané myslivecké činnosti (k 1. 9. 2020 rozšířeny o příspěvek na použití dravců v ochraně rostlin a o příspěvek na chladicí zařízení pro ulovenou zvěř),
 • úhrady nákladů podle lesního zákona,
 • služby poskytované vlastníkům lesů,
 • podpora akreditované poradenské činnosti v lesním hospodářství,
 • dotace na ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin,
 • vybrané operace Programu rozvoje venkova na období 2014-2020,
 • vybrané programy Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu,
 • vratka daně z nafty spotřebované při provádění hospodaření v lese.

Podrobné informace o aktuálních formách finanční podpory i o místech a termínech pro příjem žádostí naleznete v přiloženém souboru (uvedené skutečnosti platí k 24. 8. 2020).

Přílohy

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem